Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Inzet hbo'ers

De overheid wil dat er meer hbo'ers (pedagogisch beleidsmedewerkers) in de voorschoolse educatie worden ingezet. Dit moet zorgen voor een hogere kwaliteit. Een pedagogisch beleidsmedewerker kan functioneren als coach, werkzaam zijn op de groep of bezig zijn met het pedagogisch beleid van de voorschoolse voorziening.

Op de groep

Een goede mix van mbo'ers en hbo'ers op de werkvloer komt de kwaliteit ten goede. Zo kan een pedagogisch beleidsmedewerker op de groep het opbrengstgericht werken vormgeven en de kwaliteit van het aanbod verhogen.

Coach

Een pedagogisch beleidsmedewerker kan de pedagogisch medewerkers coachen.

Ervaringen

Er is in Nederland geen onderzoek gedaan naar de effecten van het werken met hbo’ers. Er zijn wel aanwijzingen dat de inzet van hbo’ers goed werkt. Onder meer de Inspectie van het Onderwijs (2016) schetst een positief beeld. Hbo’ers dragen in hoge mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van voorschoolse educatie op de werkvloer. Ook vormen zij de schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de vve-organisaties en de uitvoer op de werkvloer. Informatie en tips over in het inzetten van hbo’ers vindt u in de bij de bronnen genoemde publicaties (Muller, 2013, Muller 2015).

 

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies