Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Inzet hbo'ers

De overheid wil dat er meer hbo'ers in de voorschoolse educatie worden ingezet. Dit moet zorgen voor een hogere kwaliteit. Een hbo'er kan functioneren als pedagogisch medewerker, coach en ondersteuner.

Pedagogisch medewerker
Een goede mix van mbo'ers en hbo'ers op de werkvloer komt de kwaliteit ten goede. Zo kan een hbo'er het opbrengstgericht werken vormgeven en de kwaliteit van het aanbod verhogen.

Coach
Een hbo'er kan de medewerkers in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf coachen.

Ondersteuner
Vanuit een specifieke deskundigheid kan een hbo'er de pedagogisch medewerkers ondersteunen. Voorbeelden zijn de logopedist, (ortho)pedagoog, zorgcoördinator of intern begeleider.
Er is in Nederland geen onderzoek gedaan naar de effecten van het werken met hbo’ers. Er zijn wel aanwijzingen dat de inzet van hbo’ers goed werkt. Onder meer de Inspectie van het Onderwijs (2016) schetst een positief beeld. Veel locaties met voorschoolse educatiefaciliteiten waren met behulp van hbo’ers in staat om hun eigen visie op kwaliteit te formuleren. Hbo’ers dragen in hoge mate bij aan de kwaliteitsontwikkeling van vve op de werkvloer. Ook vormen zij de schakel tussen het gemeentelijk beleid, het beleid van de vve-organisaties en de uitvoer op de werkvloer. Gemeenten zetten dan ook, naast de scholing van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, nadrukkelijk in op de deskundigheidsontwikkeling en begeleiding van de coördinatoren en coaches.
Informatie en tips over in het inzetten van hbo’ers vindt u in de bij de bronnen genoemde publicaties (Muller, 2013, Muller 2015).

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies