• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Publicaties NJi


 • Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen
  Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen. Best practices verzameld
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 7 pagina's

  Deze publicatie beschrijft best practices om de mentale gezondheid van mbo-studenten te verbeteren. 


 • OplossingenLab bruist en borrelt
  OplossingenLab bruist en borrelt. Organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen
  • Rijt, van der M.
  • 7 pagina's

  De publicatie beschrijft mogelijke oplossingen voor de knelpunten die zich voordoen bij de organisatie en financiering van onderwijs-zorgarrangementen.


 • Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  Bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
  • Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; VO-raad; PO-Raad; Expertisecentrum Handicap + Studie
  • 24 pagina's

  Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho?


 • Gespreksmap
  Gespreksmap. Bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen
  • Nederlands Jeugdinstituut; LESCO
  • pagina's

  Gespreksmap bij het organiseren van zorg en onderwijs voor kinderen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen.


 • Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten
  Op weg naar nog effectievere ondersteuning en hulpverlening voor Rijnmondse mbo-studenten. Onderzoek naar inrichting samenwerking mbo, hulpverlening en ondersteuning
  • Donker, A; Fafieanie, V; Hublart, P; Wagemans, R
  • 101 pagina's

  Dit onderzoek geeft inzicht in de (jeugd)hulpverlenings- en ondersteuningsbehoeften van mbo-studenten in de RMC regio Rijnmond en hoe deze ondersteuning en (jeugd)hulpverlening optimaal georganiseerd kan worden binnen realistische financiële kaders.


 • Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?
  Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen? Eerste verkenning in een landelijke vragenronde
  • Deen, C; Leeftink, M
  • 18 pagina's

  Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?


 • Passend Verrassend deel 2
  Passend Verrassend deel 2
  • VO-raad, PO-Raad, LECSO, Nederlands Jeugdinstituut
  • 87 pagina's

  In dit boek vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.


 • Kwaliteitskompas
  Kwaliteitskompas. Resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken
  • Yperen, T. van, Driedonks, M.
  • 9 pagina's

  Het Kwaliteitskompas van het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om in zes stappen zicht én grip te krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen.


 • Alle leerlingen binnenboord
  Alle leerlingen binnenboord. Over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  In dit magazine lees je over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.


 • School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht
  School en wijk in de praktijk: Voortgezet onderwijs en jeugdhulp in Utrecht
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • pagina's

  In deze brochure beschrijft het Nederlands Jeugdinstituut de 'kernpartneraanpak' in Utrecht, waar naast de kernteams op de scholen ook een stedelijk vo-team jeugd en gezin is opgezet.


 • Onderwijs en jeugdhulp in verbinding
  Onderwijs en jeugdhulp in verbinding. Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd?
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 5 pagina's

  Om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken is het belangrijk dat men weet wat de ander te bieden heeft en wat men van elkaar nodig kan hebben.


 • Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  Kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp'
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 17 pagina's

  De kenniskaart 'Kwaliteit verbinding onderwijs en jeugdhulp' biedt praktische tips en tools voor een sterk jeugd- en onderwijsbeleid.


 • Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  Schoolmaatschappelijk werk: sterk in preventie
  • Nederlands Jeugdinstituut, BPSW, Sociaal Werk Nederland
  • 10 pagina's

  Deze publicatie geeft een sfeerimpressie van de themabijeenkomst die het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met de BPSW en Sociaal Werk Nederlanden op 18 mei 2017 organiseerde, met daarnaast een uitgebreide beschrijving van vijf voorbeelden uit de praktijk.


 • Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
  Richtlijn Fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen het onderwijs
  • LESCO, Stichting School & Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut
  • 11 pagina's

  In deze richtlijn beschrijven we bouwstenen om te komen tot gezamenlijke afspraken. Doel is uiteindelijk dat leerkrachten en overige personeelsleden in de school zich toegerust en handelingsbekwaam voelen in situaties waar de veiligheid van de leerling en/of diens omgeving in het geding is.


 • Samen maken we het verschil voor onze jeugd
  Samen maken we het verschil voor onze jeugd. Hoe verbinden professionals in de regio Helmond-Peelland onderwijs met jeugdhulp?
  • Fieke Crooijmans (Crooijmans Communicatie), Loes van Dommelen, Joop Donkers (Landelijke Werkagenda Onderwijs en Jeugd), Suzanne Hardeman (Nederlands Jeugdinstituut), Marja van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland, Bas Wijnen (Nederlands Jeugdinstituut)
  • 22 pagina's

  Hoe verbinden professionals in de regio Helmond-Peelland onderwijs met jeugdhulp?


 • Populatie-analyse in het onderwijs
  Populatie-analyse in het onderwijs
  • Fafieanie, Vincent
  • 12 pagina's

  Een school kan met een populatie-analyse de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van jongeren in kaart brengen.


 • Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  Handreiking voor het evalueren van ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • Fafieanie, V., Wienke, D.
  • 16 pagina's

  Deze handreiking helpt scholen vo bij het effectief en doelmatig evalueren en verbeteren van de ondersteuning aan leerlingen.


 • Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.


 • Samen zorgen voor passend onderwijs
  Samen zorgen voor passend onderwijs
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de verbinding van (voortgezet) speciaal onderwijs en jeugdhulp.


 • School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.


 • School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Thuis én op school
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.


 • Infographic gegevensuitwisseling
  Infographic gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 1 pagina's

  Er zijn vaak vragen over welke leerlinggegevens de school en externe partners wel en niet mogen uitwisselen vanwege de privacyregels. Deze infographic laat zien waaraan een school moet denken om te komen tot een juiste verwerking van persoonsgegevens en gegevensuitwisseling binnen school en met externe samenwerkingspartners.


 • Handreiking gegevensuitwisseling
  Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 33 pagina's

  Deze handreiking geeft informatie en praktische tips over hoe scholen en partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg om kunnen gaan met privacy en wat wel en niet mag binnen de kaders van de wet.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies