Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Passend en dekkend aanbod

Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben met de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs de opdracht om te zorgen voor een passend en dekkend aanbod van onderwijs en hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Dit betekent:

  • voldoende en toegankelijke basisvoorzieningen (zoals scholen en consultatiebureaus)
  • extra ondersteuning die dichtbij is georganiseerd (zoals schoolmaatschappelijk werkers en wijkteams)
  • aanvullende zorg op maat of speciaal onderwijs als dat nodig isActueel

Studiemiddag onderwijs-zorgarrangementen Alkmaar

In de regio Alkmaar is met het samenwerkingsverband VO een studiemiddag over onderwijs-zorgarrangementen georganiseerd. Naast de scholen waren gemeenten, CJG-medewerkers en jeugdhulporganisaties aanwezig. Gezamenlijk werd verkend welke mogelijkheden er zijn om meer jongeren binnen boord te houden van het regulier onderwijs. De aanwezigheid van de gemeente was belangrijk met name vanwege het opstellen inkoopadvies.

Format populatie analyse

Scholen met veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (SBO, SO, VSO en praktijkonderwijs) staan voor nieuwe afstemmings-vraagstukken met nieuwe samenwerkingspartners om passend onderwijs te bieden. Om scholen te ondersteunen bij het kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte van hun leerlingen op school, thuis en in hun vrije tijd, heeft het Nederlands Jeugdinstituut een format ontwikkeld om een dergelijke populatie analyse te maken.

Vraagstukken Orthopedagogisch Didactische Centra

Tijdens de landelijke bijeenkomst van de VO-raad voor de samenwerkingsverbanden heeft het Nederlands Jeugdinstituut met het Steunpunt Passend Onderwijs de ontwikkelingen en vraagstukken rondom de Orthopedagogisch Didactische Centra (OPDC's) in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor een agenda voor het overleg tussen de VO-raad en het landelijk werkverband van samenwerkingsverbanden over OPDC's. Hoofdthema van deze agenda is welke (regionale) keuzes gemaakt worden rondom de OPDC’s met de komst van passend onderwijs, en het borgen van de opgebouwde expertise.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies