Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Oudergespreksgroepen De Waterlelie – Cruquius

De Waterlelie, expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie, biedt ieder jaar ouders de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Al jaren organiseert de school zo'n oudergespreksgroep voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Sinds een paar jaar is er een tweede gespreksgroep voor ouders van pubers. De gespreksgroepen bieden niet alleen een luisterend oor voor ouders, maar leveren ook waardevolle inzichten op voor de school over wat het betekent voor ouders en gezinnen om een kind te hebben met epilepsie of een andere chronische ziekte of beperking.

Doelen

  • Een mogelijkheid creëren voor ouders om hun ervaringen te delen met ouders in dezelfde situatie.
  • Ouders ondersteuning en handvatten bieden bij hun rol als opvoeders (van kinderen met epilepsie of een andere chronische ziekte of beperking).
  • Meer inzicht krijgen in het leven van ouders met een kind met epilepsie of een andere chronische ziekte of beperking.

Doelgroep

  • Ouders van leerlingen op de school (speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs).

Aanpak

Aanleiding

De oudergespreksgroep is ontstaan vanuit de wens van ouders om met elkaar te praten over wat het betekent om een kind te hebben voor wie speciale zorg nodig is. De kinderen op deze school komen uit een grote regio, dus ouders ontmoeten elkaar niet op het schoolplein. De school moet daarom iets extra's doen om ouders met elkaar in contact te brengen. Veel ouders vinden in hun omgeving wel een luisterend oor, maar praten met ouders in dezelfde situatie blijkt veel toe te voegen.

Opzet

De oudergespreksgroep bestaat uit vier avonden, met vier tot zes ouderparen. Iedere avond staat een thema centraal, waarover de schoolmaatschappelijk werker en een gedragswetenschapper een korte inleiding geven. Vervolgens vragen ze ouders iets te vertellen over hun kind en over hun rol als opvoeder. Zo geven ze ouders iedere keer iets mee, en laten ze de ouders naar zichzelf en naar hun eigen manier van opvoeden kijken.
De gespreksgroep voor ouders van pubers is gestart op verzoek van ouders zelf. Deze groep heeft meer de vorm van een cursus met huiswerkopdrachten. Er wordt informatie gegeven over de veranderingen die van kinderen pubers maken, de opvoeding en het praten met pubers. Naast de praktische informatie is er ook in deze gespreksgroep veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en voor reflectie op de eigen ouderrol.

Betrokken partijen

  • De Waterlelie (schoolmaatschappelijk werker en gedragswetenschapper)
  • ouders

Randvoorwaarden

Implementatie

De groepsgrootte is belangrijk: de groep met ouders moet niet te klein zijn om niet te verworden tot een therapiegroep, en niet te groot, want dan komen niet alle ouders goed aan bod.
Het is de bedoeling dat de groep steeds dezelfde is gedurende de vier avonden, om hiermee een veilige en comfortabele omgeving voor de ouders te creëren. Daarbij geeft de school de voorkeur aan deelname van beide ouders aan de gespreksgroep, zodat ze ook op hun eigen relatie kunnen reflecteren. De gespreksgroep geeft ouders de mogelijkheid om eens wat langer stil te staan bij de opvoeding van hun kind.
Als ouders eenmaal hebben deelgenomen, zijn ze uitermate positief en willen ze langer doorgaan. Maar het is een toenemend probleem om de eerste keer ouders te laten deelnemen aan de gespreksgroepen. Ouders geven aan druk te zijn, andere verplichtingen te hebben of bijvoorbeeld de kinderen niet aan een vreemde over te durven laten.

Financiën

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Deskundigheid

De gesprekken worden begeleid door een schoolmaatschappelijk werker en een gedragswetenschapper. Zij zorgen voor een comfortabele en veilige omgeving voor de ouders, en geven de ouders informatie en adviezen over hun rol als opvoeders van kinderen/pubers die extra zorg nodig hebben.

Evaluatie

Opzet evaluatie

Na afloop van iedere bijeenkomst wordt er geëvalueerd. Dit gebeurt iedere keer op een andere manier, bijvoorbeeld met één woord, of met iets wat deelnemers het meeste geraakt of opgeleverd heeft. Na afloop van de vier bijeenkomsten vult iedere ouder een evaluatieformulier in.

Succesfactor

  • Ouders ervaren veel steun uit het delen van ervaringen met ouders die in dezelfde situatie zitten.
  • Door de gesprekgroepen leren ouders elkaar beter kennen en kunnen ze contact met elkaar houden gedurende de schoolloopbaan van hun kind.
  • De gedeelde ervaringen in de gespreksgroepen zijn niet alleen voor de ouders zelf waardevol. Ook de schoolmaatschappelijk werker krijgt nog meer een inkijkje in wat het betekent om een kind te hebben dat zoveel zorg nodig heeft. Bij het inwerken van nieuwe collega's op school worden de ervaringen uit de oudergespreksgroepen gebruikt om over te brengen wat een kind met epilepsie betekent voor de ouders en het gezin. Ook wordt deze kennis gebruikt in cursussen van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).

Meer informatie

Contactgegevens

Birgit Overing
schoolmaatschappelijk werker De Waterlelie
E-mail: b.overing@dewaterlelie.net

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies