• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Ons aanbod

Foto Chaja  Deen

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt bij het maken van de verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp. We brengen het bestaande regionale ondersteuningsaanbod van jeugdhulp en onderwijs binnen uw gemeente integraal in kaart. Ook helpen we u inzicht te krijgen in de jongerenproblematiek die er speelt in wijken en op scholen en zoeken samen met u naar oplossingen hiervoor. Dit doen we onder andere door het geven van advies op maat aan de hand van gesprekken bij u in de gemeente of op school, het organiseren van landelijke- of regionale bijeenkomsten of het aanbieden van de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor is een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten. Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs? Neem dan contact op met Chaja Deen.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.