Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en de regionale samenwerking op dit gebied. Denk aan cijfers en trendgegevens die bijvoorbeeld duiden hoe de jeugd-populatie in een regio eruitziet en hoe kinderen en jongeren opgroeien. Maar ook hoeveel kinderen en jongeren naar school gaan, hoeveel er gebruiken maken van jeugdhulp én hoeveel er onderwijs volgen. Ook geeft de monitor inzicht in hoeveel voortijdig schoolverlaters een regio telt. Dit geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten sturings- en verantwoordingsinformatie voor onderlinge afstemming en een effectieve en preventieve aanpak. Zodat ieder kind en iedere jongere de beste kansen heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

De grafieken, tabellen en rapportages met gecombineerde cijfers zijn via de Monitor AOJ voor iedereen beschikbaar. De monitor biedt benchmarks op gemeenteniveau, samenwerkingsverbandregio, en het landelijk gemiddelde. De Monitor AOJ wisselt gegevens uit met het Dashboard Passend Onderwijs van de VO-raad en de PO-Raad en Waarstaatjegemeente.nl van de VNG.

Organiseer samenwerking rondom de integrale vraag

In zowel het beleid als de uitvoering blijft het eigen systeem nog veelal het belangrijkste uitgangspunt voor de ondersteuning, meer dan de gezamenlijke mogelijkheden. De Monitor AOJ voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO) en ondersteunt het vormgeven van beleid en het houden van regie. De samenwerking rondom wat kinderen, jongeren en hun ouders nodig hebben is het vertrekpunt. Hierdoor komt een effectieve samenwerking met een ondersteuningsvraag tot stand.

Monitor AOJ brengt onderwijs en jeugdhulp samen

preview Monitor AOJ

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies