• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp

Foto Wendy  Kunst

Samenwerking. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Want waar begin je? En waarin werk je wel samen en waarin niet? Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt bij samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Samen aan het stuur voor de leerling!

'De allermooiste dag van het jaar is de laatste dag: wie is er geslaagd? Dat is zo mooi. Daar doe je het voor.' Aan het woord is Marie José Post, teamleider op een school. Samen met Esther Bakker (zorgcoördinator) vertelt zij in deze korte film wat de kern is van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, zoals met een speciale klas waar meer begeleiding is. 'Samenwerking is vooral veel contact hebben met elkaar. Er moet balans zijn tussen ouders, school en leerling.'

Bent u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs verantwoordelijk voor de afstemming tussen passend onderwijs en jeugdhulp? En wilt u de effecten van uw beleid meten en waar nodig bijsturen? De monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp helpt daarbij. Om te sturen op de effectiviteit van samenwerking is het belangrijk om die te kunnen meten. Wat levert de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp op voor kinderen en gezinnen en voor gemeenten, scholen en jeugdhulpinstellingen?

Sturen op verbinding

Het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelde in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een praktisch meet- en sturingsinstrument voor samenwerkingsverbanden en gemeenten: de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp. Deze monitor geeft gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Hiermee voedt de monitor het gesprek tussen samenwerkingsverband en gemeente in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).

Digitale omgeving

Het digitale instrument is landelijk beschikbaar en wordt op termijn onderdeel van de verantwoordingssystemen van de PO-Raad en de VO-raad en de VNG. Zo vinden samenwerkingsverbanden en gemeenten de informatie uiteindelijk op één plek en verminderen we de bevragingslast.

Lees meer
Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.