Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Lwoo en Pro onder passend onderwijs

Op 1 januari 2016 worden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) ondergebracht in het systeem van passend onderwijs:

  • Samenwerkingsverbanden van scholen voor voortgezet onderwijs worden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.
  • De zestien regionale verwijzingscommissie (rvc’s) worden opgeheven.
  • Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de toewijzing van lwoo en pro.
  • Scholen die lwoo en pro aanbieden, vragen vanaf 1 januari 2016 een ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro aan bij hun samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden bepalen voorlopig nog aan de hand van de landelijke criteria of een leerling is aangewezen op lwoo, of toelaatbaar is tot pro. Ook de lwoo-licenties, landelijke voorwaarden om voor lwoo-bekostiging in aanmerking te komen, blijven voorlopig bestaan. Als alle schoolbesturen in een samenwerkingsverband het ermee eens zijn, kan elk samenwerkingsverband per 1 januari 2016 zelf bepalen welke criteria voor lwoo gelden, en welke scholen in aanmerking komen voor een lwoo-licentie. Dit wordt ‘opting out’ genoemd.

Ook worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de ondersteuningsbudgetten van het lwoo en pro. Deze budgetten maken per 1 januari 2016 deel uit van het budget voor lichte ondersteuning per samenwerkingsverband. Lees meer over:

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies