Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Kansencirkel met acht ontwikkelthema's

Centrale focus in de kansencirkel is het welzijn of welbevinden van kinderen: hoe geven we kinderen de beste start in het leven? Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien?

GIRFEC-KansencirkelDe ontwikkeling van het kind staat in de cirkel centraal. De cirkel gaat uit van het kind en hoe deze is vertegenwoordigd binnen de verschillende leef- en werkdomeinen. De cirkel werkt met acht ontwikkelgebieden: 

  1. Actief
  2. Gerespecteerd
  3. Verantwoordelijk
  4. Erbij horen
  5. Veilig
  6. Gezond
  7. Ontplooiing
  8. Gekoesterd

Deze ontwikkelgebieden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. 

Werk in uitvoering

De Nederlandse kansencirkel en het praktische gebruik ervan worden onderzocht. In 2019 onderzoeken we op welke manieren dit gedachtegoed, de gemeenschappelijke taal, kan inspireren en bijdragen aan het samen beter vormgeven van één pedagogische visie en praktijk. Voor kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Op verschillende plekken in Nederland gaan jongeren, ouders en professionals met de kansencirkel aan de slag. Ook kijken we met beleidsmakers en opleidingen welke inspiratie dit gedachtegoed kan bieden. We streven ernaar om meer kennis beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik.

Kansencirkel downloaden

GIRFEC_sterDe kansencirkel is nu al vrij te benutten in organisaties, in teams, in gesprekken met samenwerkingspartners, enzovoort.

Naast de kansencirkel is een ster gemaakt. Deze ster geeft de acht ontwikkelgebieden als assen weer. Als jongeren, ouders en alle andere betrokkenen rondom het kind deze als uitgangspunt voor hun gezamenlijke gesprek nemen, ontstaat er een gemeenschappelijk beeld over de kansen en prioriteiten in de gezamenlijk aanpak. 

Meer weten of ervaringen delen?

Wilt u meer weten, aan de slag met de kansencirkel of uw ervaringen delen? Neem contact op met Chaja Deen: c.deen@nji.nl.

Meer informatie

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies