Verbinding onderwijs en jeugdhulp

GIRFEC: Getting it right for every child

Hoe geven we kinderen de beste start in het leven? En welke inspiratie kunt u halen uit het GIRFEC-gedachtegoed?  

In 2006 werd in Schotland het gedachtegoed Getting it right for every child (GIRFEC) geïntroduceerd in de beleidsontwikkeling en in de dagelijkse praktijk van iedereen die werkt met en rond kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Schotland richt zich op een inclusieve samenleving. De ontwikkeling en de kansen van kinderen staan daarin centraal. Het gedachtegoed ondersteunt de Schotse inclusieve samenleving en is verankerd in wetgeving, in het onderwijs, in de gemeenschap en in de cultuur. Het gedachtegoed laat zich grafisch weergeven in een cirkel (the wheel of wellbeing): het GIRFEC model.

Nederlandse variant

Het Schotse gedachtegoed vormt een kader voor zowel het preventieve jeugdbeleid als de uitvoeringspraktijk van ontwikkeling en ondersteuning rond kinderen, gezinnen en scholen. Rondom en met het kind bedenken ouders en professionals samen wat het kind nodig heeft. De betrokkenen verzorgen vervolgens ook samen de acties die daaruit voortkomen.

Het GIRFEC-model is een middel om ouders en professionals met verschillende achtergronden samen te laten doen wat nodig is voor het kind. Het model biedt daartoe een gemeenschappelijke taal en een brede op waarden gestuurde kijk op de ontwikkeling van kinderen.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met de Associatie voor Jeugd en de regio Tilburg in 2018 gewerkt aan een Nederlandse variant van dit gedachtengoed, met als werktitel: kansencirkel. Dit is een een van de uitingen van het GIRFEC-gedachtegoed.

Kansencirkel met acht ontwikkelthema's

GIRFEC-KansencirkelCentrale focus in de cirkel is het welzijn of welbevinden van kinderen: hoe geven we kinderen de beste start in het leven? Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeien? De ontwikkeling van het kind staat in de cirkel centraal. De cirkel gaat uit van het kind en hoe deze is vertegenwoordigd binnen de verschillende leef- en werkdomeinen. De cirkel werkt met acht ontwikkelgebieden: 

  1. Actief
  2. Gerespecteerd
  3. Verantwoordelijk
  4. Erbij horen
  5. Veilig
  6. Gezond
  7. Ontplooiing
  8. Gekoesterd

Deze ontwikkelgebieden zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de ontwikkeling van kinderen. 

Werk in uitvoering

De Nederlandse kansencirkel en het praktische gebruik ervan worden onderzocht. In 2019 onderzoeken we op welke manieren dit gedachtegoed, de gemeenschappelijke taal, kan inspireren en bijdragen aan het samen beter vormgeven van één pedagogische visie en praktijk. Voor kinderen, jongeren, hun ouders en gezinnen. Op verschillende plekken in Nederland gaan jongeren, ouders en professionals met de kansencirkel aan de slag. Ook kijken we met beleidsmakers en opleidingen welke inspiratie dit gedachtegoed kan bieden. We streven ernaar om meer kennis beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik.

Kansencirkel downloaden

GIRFEC_sterDe kansencirkel is nu al vrij te benutten in organisaties, in teams, in gesprekken met samenwerkingspartners, enzovoort.

Naast de kansencirkel is een ster gemaakt. Deze ster geeft de acht ontwikkelgebieden als assen weer. Als jongeren, ouders en alle andere betrokkenen rondom het kind deze als uitgangspunt voor hun gezamenlijke gesprek nemen, ontstaat er een gemeenschappelijk beeld over de kansen en prioriteiten in de gezamenlijk aanpak. 

Meer weten of ervaringen delen?

Wilt u meer weten, aan de slag met de kansencirkel of uw ervaringen delen? Neem contact op met Chaja Deen: c.deen@nji.nl.

Bronnen

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies