• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Bovenschoolse voorzieningen

Kunnen leerlingen door een combinatie van problemen (tijdelijk) de aansluiting niet maken met het regulier onderwijs? Dan kunnen samenwerkingsverbanden op grond van de Wet passend onderwijs bovenschoolse ondersteuning voor hen organiseren.

Voorbeelden van bovenschoolse voorzieningen zijn de reboundvoorziening - tijdelijke opvang voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte - en het orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) nieuwe stijl. Samenwerkingsverbanden hebben daar sinds 1 augustus 2014 door de invoering van de Wet passend onderwijs ook geld voor. De bedoeling is dat leerlingen na deze tijdelijke ondersteuning terugkeren in het regulier onderwijs.

Hoe richt je bovenschoolse voorzieningen in?

Bij de inrichting van een bovenschoolse voorziening zijn veel partijen betrokken. Ook de inrichting zelf kan ingewikkeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan de financiering, wet- en regelgeving, de inhoud en afstemming van het aanbod, de toeleiding en de terugkeer naar regulier onderwijs.

Om samenwerkingsverbanden in dit proces te ondersteunen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut meegewerkt aan een landelijk werkdocument. In de publicatie 'Het OPDC nieuwe stijl en vergelijkbare arrangementen' leest u meer over bestuurlijke uitgangspunten, de inhoudelijke inrichting, voorwaarden voor succes en voorbeelden van bovenschoolse voorzieningen.

Werkdocument met inrichtingsmodellen voor ondersteuning:
Het OPDC nieuwe stijl en vergelijkbare arrangementen

Brochure over de (wettelijke) kaders en de te benutten ruimte:
Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Wat werkt in de praktijk van bovenschoolse voorzieningen?

Het Rotterdamse Samenwerkingsverband Koers VO kiest voor een bovenschoolse aanpak in de vorm van tijdelijke lesplaatsen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Koers VO ondersteund bij de voorbereiding hiervan. U leest meer over dit project in de publicatie 'Samenhang tijdelijke lesplaatsen'. Hierin staan onderwerpen die van belang zijn voor het inrichten van een orthopedagogisch didactisch centrum nieuwe stijl, zoals de toeleiding, programmatische afstemming, samenwerking vanuit partnerschap en communicatie.

Inspiratie voor het opzetten of in stand houden van een OPDC:
Samenhang tijdelijke lesplaatsen

De invoering van passend onderwijs leidt vaak tot vragen over het bestaande aanbod aan voorzieningen. De regio Noordoost-Twente had behoefte aan een herijking van de bovenschoolse ondersteuning, de rebound. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning gedaan met als hoofdvraag: hoe kan de rebound zich het beste positioneren? Moet de regio een centrale, bovenschoolse voorziening behouden, of is decentralisatie naar drie locaties beter? Wat zijn voor- en nadelen van beide opties? In de verkenning 'On the rebound' leest u meer over de analyse van de doelgroep, de kansen en risico's van decentralisatie, preventie versus curatie, en personeelsvraagstukken.

Ondersteuning voor bovenschoolse voorzieningen

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden ondersteuning in de vorm van kenniskringen voor reboundcoördinatoren en een adviesfunctie voor rebounds in Nederland. Heeft u vragen over het opzetten of uitvoeren van een bovenschoolse voorziening? Neem dan contact op.

Werkgroep ‘schoolse en bovenschoolse voorzieningen’

We hebben een online werkgroep ‘schoolse en bovenschoolse voorzieningen’ geopend op www.kennisnetjeugd.nl. Hier worden goede ervaringen, prangende vraagstukken en ondersteunende notities gedeeld. In de werkgroep kun je vragen stellen, documenten vinden en toevoegen, berichten plaatsen op het prikbord en zien welke bijeenkomsten gepland zijn. Om deel te kunnen nemen aan de werkgroep heeft u alleen een profiel nodig op Kennisnet Jeugd.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.