• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Stap 4: Input kwaliteit

Kwaliteitsmodel input kwaliteitHoe zorgen voorzieningen voor kwaliteit?

Goede kwaliteit van een voorziening draagt bij aan de outcome van de voorziening en het maatschappelijk resultaat. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de voorzieningen, hun interne organisatie, de kwaliteit van het personeel en die van de interventies, te bewaken en hier op te sturen.

Stel de juiste vragen:

  • Hebben voorzieningen hun interne organisatiekwaliteit op orde?
  • Hebben de voorzieningen zicht op de effectiviteit van hun interventies en methoden? Wat werkt?
  • Vindt er optimale samenwerking plaats tussen de voorzieningen en de wijkteams?
  • Worden de professionals voldoende geschoold?
  • Sluit de kennis en competentie van de professional aan bij het jeugdhulpaanbod?
  • Hebben de professionals in uw wijkteam de juiste beroepsorganisatie?

Tip: U kunt kwaliteitseisen opnemen in uw inkoop- en subsidievoorwaarden.

NJi helpt

Onze experts adviseren lokale en regionale jeugdhulpaanbieders bij het inrichten van hun kwaliteitsbeleid.

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies