Transformatie jeugdhulp

Voordat u aan de slag gaat

Sta stil bij uw rol als gemeente voordat u aan de slag gaat met het Kwaliteitskompas. Heeft u uw eigen ambities scherp? Is er draagvlak dit veranderproces te starten? Welke ruimte is hiervoor nodig vanuit bestuur en politiek en welk draagvlak is er nodig bij partners in het veld?

Stel uzelf deze vragen

Denk aan de onderstaande zes vragen als u als gemeente aan de slag wilt met het Kwaliteitskompas:

  • Wilt u samen met uw partners een veranderproces aangaan? Bent u bereid om ook uw eigen organisatie hiervoor te veranderen?
  • Wilt u een gezamenlijk leerproces aangaan: volgen hoe het gaat en hierop reflecteren, leren en verbeteren? Bent u bereid om ruimte te geven aan inwoners en partners in dit leerproces?
  • Bent u bereid om inwoners en jeugdigen een actieve rol te geven in dit leerproces of bent u bereid dit te ontwikkelen?
  • Wilt u draagvlak voor de transformatiedoelen op langere termijn?
  • Heeft u inzicht, begrip en waardering voor ieders rol en verantwoordelijkheid?
  • Wilt u sturen vanuit een integrale aanpak en samenhang (preventie, pedagogische basis, jeugd, werk en inkomen, wonen, onderwijs, kinderopvang, veiligheid)? En zo ja, wilt u kritisch kijken naar wat er nodig is vanuit de gemeente?

Leiderschap gevraagd

Werken met het Kwaliteitskompas vraagt om goed leiderschap. Het Kwaliteitskompas kan nog zoveel handvatten bieden, zonder goed leiderschap gaat het niet werken. Daarbij is het belangrijk om mensen enthousiast te maken voor de inhoud en de randvoorwaarden scherp te hebben. U moet de ruimte krijgen om samen te ontdekken en stappen te zetten.

Lees meer over transformationeel leiderschap in Leiding geven aan transformatie.

Tijd, ruimte en investeringen

De transformatie van de gehele zorg voor jeugd vraagt tijd, ruimte en investeringen van alle partijen in het sociaal domein die een rol spelen in het leven van kinderen. Het feit dat deze verandering gepaard gaat met een bezuiniging, zet gemeenten voor een moeilijke opgave.

Voor alle partijen is het dan ook van belang om te bedenken dat het gaat om een proces van 'samen lerend doen wat werkt'. Dat kost tijd en energie. Tegelijkertijd kan het leerproces dat u samen met professionals, bewoners en gemeente aangaat ook nieuwe energie opleveren.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies