Transformatie jeugdhulp

Vijf ingrediënten voor verminderen zorgvraag

Sterke basis

Daar waar kinderen leven moet een sterke pedagogische basis aanwezig zijn. Een basis waarin zij waardevolle sociale relaties kunnen opbouwen met hun ouders, buurt, school en vrijetijdsverenigingen.

Sterke preventie

Het is belangrijk dat er voorlichting is over hoe je normale opvoed- en opgroeivragen in goede banen kunt leiden. Denk aan cursussen voor ouders, maar ook aan bijscholing voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Sterke wijkteams

Zorg ervoor dat wijkteams voor veelvoorkomende problemen een licht, effectief hulpaanbod hebben, zodat intensievere hulp vaak niet nodig is.

Intensieve hulp met duurzame effecten

Als gezinnen intensievere hulp nodig hebben, is het vierde ingrediënt dat die hulp gericht is op duurzame effecten. Denk daarbij aan een sluitend systeem met een sociaal netwerk of een sterk wijkteam dat kan inspringen als er meer hulp nodig is.

Aanpak top tien veelvoorkomende problemen

Begin met het in kaart brengen van de top tien van meest voorkomende opgroei- en opvoedproblemen waarmee wijkteams, huisartsen en onderwijs te maken krijgen. Ga met deze partners en aanbieders het gesprek aan over deze top tien.

Meer informatie

Deze vijf ingrediënten zijn onderdeel van het essay over de aanpak van het groeiend jeugdzorggebruik.

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies