• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Stap 3: Activiteiten

Welke voorzieningen, partners en burgers helpen onze ambities waar te maken?

Match ambities met activiteiten en aanbod

U heeft uw ambities en gewenst maatschappelijk resultaat helder. Maar sluit het jeugdhulpaanbod van voorzieningen en de activiteiten van maatschappelijke partners en burgers hierop aan? Hoe werken ze samen? Wat bieden zij? En waar zitten nog gaten?

Hoe realiseer je het maatschappelijk resultaat?

  • Alleen samen met burgers, voorzieningen en maatschappelijke partners kan een gemeente haar maatschappelijke resultaat waar maken. De rol van de gemeente varieert van sterk sturend naar een meer faciliterende overheid.
  • Als het goed is leveren alle activiteiten samen (burgerinitiatieven, preventie, basisvoorzieningen 1e lijn en intensieve zorg) hun bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke resultaten. Door aan de spelers te vragen wat hun concrete inzet is om het maatschappelijk resultaat te realiseren ontstaat gezamenlijk draagvlak en inzicht in wat nog ontbreekt.

Tip: Continu in gesprek

Jeugdproblematiek is complex. Er zal niet altijd één op één een relatie te vinden zijn tussen het werk van een voorziening en een maatschappelijk resultaat. Externe factoren kunnen maatschappelijk resultaat beïnvloeden- denk aan een recessie of maatschappelijke onrust. Blijf daarover met elkaar in gesprek.

In een tussentijdse evaluatie wordt bepaald of het samengestelde pakket aan activiteiten moet worden aangepast.

Kwaliteitsmodel burgerBurgers

Voorbeelden
Vrijwilligers die schoolverlaters begeleiden. Participatieraad / jongerenraad.

Rol gemeente
Als gemeente faciliteert u de keuzes van uw burgers. U creëert de randvoorwaarden om burgers te kunnen laten participeren.


Kwaliteitsmodel voorzieningenVoorzieningen

Voorbeelden
Wijkteams, preventieve programma’s, CJG, JGZ, specialistische jeugdhulp, ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugdbescherming.

Rol gemeente
U bent opdrachtgever en heeft een meer sturende rol. U maakt inkoop- en subsidieafspraken en kunt eisen stellen aan kwaliteit.


Kwaliteitsmodel maatschappelijke partnersMaatschappelijke partners

Voorbeelden
Huisartsen, kinderopvang, onderwijs, politie, bedrijfsleven.

Rol gemeente
U bent geen financier. Uw rol is wisselend. Ga in gesprek met maatschappelijke partners om duidelijk te krijgen wat ieders verwachtingen en rollen zijn.


NJi helpt

Het NJi maakt voor gemeenten een analyse van de problematiek afgezet tegen het aanbod. Meer informatie: Matching vraag en aanbod

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies