Transformatie jeugdhulp

Stap 2: Maatschappelijk resultaat

Hoe maken we onze ambities meetbaar?

Stap 2 gaat over het vertalen van ambities naar concrete maatschappelijke resultaten. Zo kunt u meten of er vooruitgang wordt geboekt.

Ambitie
We willen dat meer kinderen ...
Maatschappelijk resultaat
Over 4 jaar willen we dat ...
Indicatoren
Waaraan zien we dat het goed gaat?
meedoen in de samenleving. ..% jongeren zijn actief betrokken bij ontwikkelingen in de gemeenten. Deelnamegraad vrijwilligerswerk voor verenigingen, instellingen of maatschappelijke organisatie.
school succesvol doorlopen. ..% jongeren behalen kwalificatie voor werk of vervolgonderwijs. Aantal jongeren dat onderwijs verlaat met startkwalificatie.
gezond opgroeien. ..% jongeren hebben een gezonde leefstijl. Aantal jeugdigen dat sport, niet rookt en matig alcohol gebruikt.

Welke vormen van maatschappelijke resultaten?

Er zijn drie vormen van maatschappelijke resultaten die we bij gemeenten zien:

  • Inhoudelijke, maatschappelijke resultaten zoals 'x procent van de jongeren behaalt een kwalificatie voor werk of vervolgopleiding'.
  • Procesresultaten zoals 'betere samenwerking tussen partners in de geboortezorg' of 'werken volgens 'één gezin, één plan, één regisseur'. Deze resultaten zijn doelen die niet direct betrekking hebben op de resultaten voor jeugd en opvoeders.
  • Randvoorwaardelijke doelen zoals 'een goed functionerend facturatie- en declaratiesysteem'.

Voor u als gemeente is het belangrijk om de focus te houden op de eerste categorie, dus de maatschappelijke resultaten. De andere twee doelen zijn belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een passend aanbod.

Maak het resultaat concreet en meetbaar

Noem een percentage en jaar als u een resultaat formuleert. Bijvoorbeeld: 'Over vier jaar hebben we bereikt dat het aantal kinderen en jongeren dat sport met 15 procent is gestegen'. Maak tussentijds de balans op. En kijk samen wat nodig is om bij te sturen.

Benoem indicatoren

Hoe kunt u zien, merken of weten dat u op de goede weg bent met het realiseren van de beoogde resultaten? Hiervoor is het nodig om indicatoren te benoemen, zoals een toename van het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat met een startkwalificatie. Door het bepalen van juiste indicatoren kunt u beter volgen of de inzet bijdraagt aan het behalen van het maatschappelijk resultaat.

Advies en ondersteuning

Doe je als gemeente de goede dingen en doe je die goed? Het Nederlands Jeugdinstituut kan u aan de hand van het Kwaliteitskompas helpen om het kwaliteitsproces op gang te brengen.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies