• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Stap 1: Monitoring en ambities

Hoe gaat het met onze jeugd en wat zijn onze ambities?

Kwaliteitsmodel monitorMonitoring

Goed jeugdbeleid begint met kennis over hoe kinderen, jongeren en ouders in een gemeente ervoor staan. Denk aan vragen als:

  • Hoe hoog is de schooluitval?
  • Wat is het percentage kinderen dat onveilig opgroeit?
  • Welk percentage kinderen kampt met psychische problemen?

Monitoringsgegevens geven antwoord op deze vragen. Bijvoorbeeld:

Monitors duiden

Cijfers alleen zeggen weinig. Het credo van het NJi is 'cijfers spreken niet voor zich.' Ze moeten worden gecombineerd en worden geïnterpreteerd. Het gaat erom de achterliggende oorzaken van problemen boven tafel te krijgen.

Voorbeeld

Zo heeft 16% van de jongeren op het voortgezet onderwijs last van angst en depressie. Angst en depressie zijn een belangrijke voorspeller van schooluitval. Dus bij een ambitie om schoolverzuim te verlagen, hoort de vraag hoe de jeugdhulp en de school beter op elkaar kunnen aansluiten.

Kwaliteitsmodel ambitiesAmbities

Formuleer als gemeente samen met burgers, voorzieningen en maatschappelijke partners de collectieve ambities: hier gaan we samen voor.

NJi helpt

  • Wij weten welke monitoringsinformatie behulpzaam kan zijn bij uw kwaliteitsbeleid.
  • Het NJi kan u helpen cijfers te duiden en ambities te formuleren.

Lees voor meer informatie ons dossier Monitoring.

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies