Transformatie jeugdhulp

Publicaties NJi


 • Een lerend netwerk starten
  Een lerend netwerk starten. Randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden
  • Bouzelmad, S. en J. Runia
  • 17 pagina's

  Lees hoe professionals een lerend netwerk kunnen opzetten met hun samenwerkingspartners.


 • Reflectie NJi op recentralisatie inkoop specialistische jeugdhulp
  • Hageraats, R. en T. van Yperen
  • 4 pagina's

  Een overweging van mogelijke inhoudelijk effecten van een recentralisatie van de inkoop van specialistische jeugdhulp.


 • Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  Interventies rond opvoeden en opgroeien: meer lacunes dan overvloed
  • Bastiaanssen, I., H. Hamberg en D. Ince
  • 19 pagina's

  Deze analyse van erkende jeugdinterventies laat zien voor welke problemen en doelgroepen in Nederland interventies beschikbaar zijn en waar ze juist ontbreken.


 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp
  Schoolgericht werken vanuit de jeugdhulp. Tips voor een betere samenwerking
  • Nederlands Jeugdinstituut; Sociaal Werk Nederland; BPSW
  • 2 pagina's

  Impressie van bijeenkomsten over een betere samenwerking tussen school en jeugdhulpprofessionals, met tips voor de praktijk.


 • Effectief werken in het veranderende jeugdveld
  Effectief werken in het veranderende jeugdveld. Naar een gezamenlijke visie
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  Raamwerk voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders die in maatschappelijk partnerschap effectieve jeugdhulp willen realiseren.


 • De jeugd-ggz na de Jeugdwet
  De jeugd-ggz na de Jeugdwet. Een onderzoek naar knelpunten en kansen
  • Nivel; Nederlands Jeugdinstituut
  • 175 pagina's

  De jeugd-ggz opereert nog te veel als aparte sector binnen de jeugdhulp, blijkt uit dit onderzoek naar de positie van de jeugd-ggz. 


 • Kwaliteitscriteria Gezinshuizen
  Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Kwaliteit van jeugdhulp in professionele gezinsvormen
  • Nederlands Jeugdinstituut; Hogeschool Leiden
  • 59 pagina's

  Deze kwaliteitscriteria, opgesteld in samenspraak met het werkveld, beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis.


 • Outcome-indicatoren in de jeugdhulp
  Outcome-indicatoren in de jeugdhulp. Inventarisatie van het gebruik door jeugdhulpaanbieders en gemeenten
  • Aggelen, M. van, A. Donker en T. van Yperen
  • 32 pagina's

  In deze rapportage leest u in hoeverre jeugdhulpaanbieders en gemeenten de outcome-indicatoren voor de jeugdhulp gebruiken.


 • Handreiking gegevensuitwisseling
  Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 34 pagina's

  Deze handreiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij privacy niet wordt gezien als een obstakel, maar als een hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.


 • Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  Zo werkt u met het Kwaliteitskompas
  • Driedonks, M., N. Udo, I. Batyreva, H. Ooms
  • 22 pagina's

  Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten van jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie.


 • Opkomen voor een effectievere jeugdhulp
  Opkomen voor een effectievere jeugdhulp
  • Yperen, T. van en W. Gorissen
  • 12 pagina's

  Aan de hand van zeven stellingen pleiten Tom van Yperen en Wim Gorissen in dit artikel voor een versnelde ontwikkeling van effectieve jeugdhulp.


 • Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018
  Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Bastiaanssen, I., Telgen, J., Uenk, N. en Wind, M.
  • 66 pagina's

  Deze onderzoeksrapportage beschrijft hoe gemeenten Wmo-voorzieningen en jeugdhulp inkopen; een bijbehorende factsheet geeft een overzicht van het inkoopproces.


 • Pleegzorg na 18 jaar
  Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?
  • Hamdiui, T., M. de Baat en J. Kruijswijk Jansen
  • 4 pagina's

  Deze factsheet bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar in praktijk te brengen.


 • Evaluatie Erkenning van Interventies
  Evaluatie Erkenning van Interventies
  • Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Sport, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • 82 pagina's

  Verslag van de evaluatie van het gezamenlijke erkenningstraject voor verschillende databanken met effectieve interventies in het sociale domein.


 • Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein
  Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein
  • Nederlands Jeugdinstituut; Movisie; Vilans
  • 3 pagina's

  Het Kwaliteitskompas in de praktijk in Culemborg en Rotterdam.


 • Participatie van jongeren met psychische problemen
  Participatie van jongeren met psychische problemen. Hoe lokale voorzieningen en initiatieven kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 4 pagina's

  Deze publicatie bevat informatie, praktijkvoorbeelden en tips gebaseerd op de peerlearning 'Participation of young people with mental health issues' die in 2016 en 2017 met negen Europese landen plaatsvond.


 • Leiding geven aan transformatie
  Leiding geven aan transformatie
  • Yperen, T van; Hageraats, R
  • 16 pagina's

  Om de transformatie in de jeugdsector en in het sociaal domein te bereiken, is ‘transformationeel leiderschap’ nodig.


 • Alle leerlingen binnenboord
  Alle leerlingen binnenboord. Over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  In dit magazine lees je over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.


 • De handen ineen voor specialistische jeugdhulp
  De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Samen om het kind
  • Rooijen, M. van
  • 80 pagina's

  Dit boek laat zien hoe gemeenten en instellingen samen werken aan integrale jeugdhulp, met een goede aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp.


 • Wacht maar
  Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp
  • Berg, G. van den, W. Daamen, A. Addink, W. Gorissen en C. Vink
  • 69 pagina's

  Verslag van een onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden voor jeugdhulp in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.


 • Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen
  Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten
  • Oomen, D., J.W. Roseboom, M. de Baat, C. Chênevert, I. Bastiaanssen en C. Vink
  • 31 pagina's

  Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, kunnen vertalen in beleid.


 • Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.


 • School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.


 • School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Thuis én op school
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies