• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Publicaties NJi


 • Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018
  Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Stand van zaken inkoop diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet
  • Bastiaanssen, I., Telgen, J., Uenk, N. en Wind, M.
  • 66 pagina's

  Deze onderzoeksrapportage beschrijft hoe gemeenten Wmo-voorzieningen en jeugdhulp inkopen; een bijbehorende factsheet geeft een overzicht van het inkoopproces.


 • Pleegzorg na 18 jaar
  Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?
  • Hamdiui, T., M. de Baat en J. Kruijswijk Jansen
  • 4 pagina's

  Deze factsheet bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar in praktijk te brengen.


 • Evaluatie Erkenning van Interventies
  Evaluatie Erkenning van Interventies
  • Nederlands Jeugdinstituut, Kenniscentrum Sport, RIVM Centrum Gezond Leven, Trimbos-instituut, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • 82 pagina's

  Verslag van de evaluatie van het gezamenlijke erkenningstraject voor verschillende databanken met effectieve interventies in het sociale domein.


 • Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein
  Kwaliteitskompas geeft richting aan het sociaal domein
  • Nederlands Jeugdinstituut; Movisie; Vilans
  • 3 pagina's

  Het Kwaliteitskompas in de praktijk in Culemborg en Rotterdam.


 • Participatie van jongeren met psychische problemen
  Participatie van jongeren met psychische problemen. Hoe lokale voorzieningen en initiatieven kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van jongeren
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 4 pagina's

  Deze publicatie bevat informatie, praktijkvoorbeelden en tips gebaseerd op de peerlearning 'Participation of young people with mental health issues' die in 2016 en 2017 met negen Europese landen plaatsvond.


 • Leiding geven aan transformatie
  Leiding geven aan transformatie
  • Yperen, T van; Hageraats, R
  • 16 pagina's

  Om de transformatie in de jeugdsector en in het sociaal domein te bereiken, is ‘transformationeel leiderschap’ nodig.


 • Kwaliteitskompas
  Kwaliteitskompas. Resultaatgericht werken aan jeugd- en opvoedvraagstukken
  • Yperen, T. van, Driedonks, M.
  • 9 pagina's

  Het Kwaliteitskompas van het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om in zes stappen zicht én grip te krijgen op de realisatie van hun transformatiedoelen.


 • Alle leerlingen binnenboord
  Alle leerlingen binnenboord. Over de impact van passend onderwijs op de schoolse en bovenschoolse voorzieningen
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 16 pagina's

  In dit magazine lees je over de aanpak en methoden in diverse schoolse en bovenschoolse voorzieningen in Nederland.


 • De handen ineen voor specialistische jeugdhulp
  De handen ineen voor specialistische jeugdhulp. Samen om het kind
  • Rooijen, M. van
  • 80 pagina's

  Dit boek laat zien hoe gemeenten en instellingen samen werken aan integrale jeugdhulp, met een goede aansluiting tussen basiszorg en specialistische jeugdhulp.


 • Wacht maar
  Wacht maar. Onderzoek naar wachttijden en wachtlijsten in jeugdzorg en jeugdhulp
  • Berg, G. van den, W. Daamen, A. Addink, W. Gorissen en C. Vink
  • 69 pagina's

  Verslag van een onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden voor jeugdhulp in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.


 • Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen
  Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen. Handreiking en denkkader voor gemeenten
  • Oomen, D., J.W. Roseboom, M. de Baat, C. Chênevert, I. Bastiaanssen en C. Vink
  • 31 pagina's

  Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, kunnen vertalen in beleid.


 • Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  Succesvolle aansluiting vo en jeugdhulp
  • Sandra van Wersch
  • 2 pagina's

  Factsheet over de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en jeugdhulp op gemeentelijk niveau.


 • School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: integraal arrangeren in Oost-Achterhoek
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. In dit document laat het Nederlands Jeugdinstituut zien hoe zij dat doen.


 • School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek
  School en wijk in de praktijk: ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Thuis én op school
  • Mark Snijder
  • 9 pagina's

  Praktijkvoorbeeld uit de regio Oost-Achterhoek. Oost-Achterhoek organiseert op een integrale manier de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen, thuis én op school. Dit voorbeeld laat de samenwerking zien tussen het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin en het (primair) onderwijs in de regio.


 • Handreiking gegevensuitwisseling
  Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners
  • Mirthe Maessen
  • 33 pagina's

  Deze handreiking geeft informatie en praktische tips over hoe scholen en partijen in de regio, zoals de jeugdhulp, leerplichtambtenaar en jeugdgezondheidszorg om kunnen gaan met privacy en wat wel en niet mag binnen de kaders van de wet.

Vragen?

Martijn van Wietmarschen is contactpersoon.

Foto Martijn van Wietmarschen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies