Transformatie jeugdhulp

Inkoop jeugdhulp door gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en schakelen jeugdhulpaanbieders in voor de uitvoering ervan. De gemeente moet daarbij belangrijke keuzes maken: hoe de toegang tot jeugdhulp wordt geregeld, welke hulp aanbieders leveren en op welke manier de hulp wordt bekostigd. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de inkoop van jeugdhulp.

Facts & Figures Inkoop Jeugdhulp illustratie ondersteuningshand

Jeugdhulp uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden? Subsidie, overheidsopdracht of Open House? En past het Zeeuwse model ook bij uw gemeente?

In de praktijk zijn er veel bijkomende overwegingen die meespelen bij het inrichten van het inkoopproces. Bovendien kunnen gemeenten meerdere inkoopprocessen inrichten voor verschillende soorten hulp.

Opties inkoopproces

De belangrijkste opties in het inkoopproces en de voor- en nadelen zijn weergegeven in een overzicht om gemeenten en andere organisaties inzicht te geven:

Nauwelijks aanbesteding bij inkoop

Voor de inkoop van gemeentelijke zorg gebruiken de meeste gemeenten het inkoopinstrument Open House. Dat is een systeem van afspraken om zonder aanbestedingsprocedure een contract te sluiten met een zorgaanbieder. Bij deze vorm van inkoop hoeven gemeenten zich dus niet te houden aan Europese aanbestedingsregels.

Lees meer

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies