• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Transformatie jeugdhulp

Inkoop jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en schakelen jeugdhulpaanbieders in voor de uitvoering. De gemeente moet belangrijke keuzes maken: hoe de toegang tot jeugdhulp wordt geregeld, welke hulp aanbieders leveren en op welke manier de hulp wordt bekostigd. Lees hieronder meer over de inkoop van jeugdhulp.

Inkoop jeugdhulp door gemeenten. Hoe zit het?

Facts & Figures Inkoop Jeugdhulp illustratie ondersteuningshand

Jeugdhulp uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden? Subsidie, overheidsopdracht of Open House? En past het Zeeuwse model ook bij uw gemeente?

In de praktijk zijn er tal van bijkomende overwegingen die meespelen bij het inrichten van het inkoopproces. Bovendien kunnen gemeenten meerdere inkoopprocessen inrichten voor verschillende soorten hulp.

Dit korte overzicht geeft de belangrijkste opties weer in het inkoopproces en schetst de voor- en nadelen, om gemeenten en andere organisaties inzicht te geven in het inkoopproces.

Zes tips voor innovatief inkoopbeleid voor gemeenten

Hoe houdt u grip op het inkoopbeleid, hoe weet u dat het werkt voor kinderen en jongeren binnen uw gemeente en hoe informeert u de gemeenteraad zorgvuldig? Zes tips die kunnen helpen:

1. Meten = weten

Een cliché, maar met een reden. Hoe beter u weet wat kinderen en jongeren in uw gemeente nodig hebben, hoe beter u kunt inkopen. Het Nederlands Jeugdinstituut beschikt over veel cijfers, ook van uw gemeente.

2. Begin met het formuleren van het maatschappelijk resultaat

Meer kinderen groeien op in harmonieuze gezinnen? Meer jongeren vinden een baan? Wat u ook als gemeente - bijvoorbeeld vanuit het collegeakkoord - als ambitie heeft: Breng het in beeld met elkaar en houd deze doelen voor ogen bij de inkoop van jeugdhulp.

3. Betrek burgers en bestaande voorzieningen bij uw doelen

Betrek burgers, burgerinitiatieven en bestaande voorzieningen in de gemeente zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en de jeugdhulpinstellingen bij de doelen van het jeugdbeleid van de gemeente. Met alle neuzen dezelfde kant op, werkt iedereen samen beter aan de doelen.

4. Stel heldere eisen aan (aanbieders van) jeugdhulp

De gemeente kan eisen stellen aan voorzieningen. Bijvoorbeeld dat aanbieders alleen werken met professionals die werken volgens de kwaliteitsnormen professionalisering jeugdhulp. Breng de eisen in beeld en communiceer hierover in het inkoopbeleid. Het Nederlands Jeugdinstituut kan u hierbij ondersteunen.

5. Meet de resultaten van de jeugdhulp

Zijn de gebruikers van de diensten tevreden? Is er veel uitval? Leidt de geboden hulp tot oplossing of hanteerbaar maken van de problemen? Met deze vragen kunt u meten wat goed gaat en beter kan. Ook handig voor een gemeenteraad die hier vragen over stelt. Lees meer over het meten van resultaten.

6. Maak iemand verantwoordelijk voor de verbeteracties

Welke verbeteracties zijn er nodig? Met die vraag kunt u uw beleid verbeteren. Tip daarbij is om iemand binnen de organisatie verantwoordelijk te maken voor de verbeteringen. Zodat ze niet 'in de la' verdwijnen.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.