Transformatie jeugdhulp

Ontwikkelingen kostenbeheersing

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg worstelen gemeenten met een groeiend jeugdzorggebruik en daarmee samenhangende stijgende kosten. Financiële tekorten die daardoor ontstaan, dwingen gemeenten tot ingrijpende bezuinigingen. De discussie daarover was voor het kabinet aanleiding om bureau Andersson Elffers Felix (AEF) te vragen onderzoek te doen naar achtergronden en omvang van de tekorten.

Het AEF-rapport over tekorten in de jeugdzorg dat in december 2020 verscheen, stelt dat het structurele tekort van gemeenten voor de uitvoering van jeugdzorgtaken jaarlijks tussen de 1,3 tot 1,5 miljard euro bedraagt. Oorzaken zijn een toename van het jeugdzorggebruik, hogere gemiddelde kosten van hulptrajecten, een achterblijvende vroegsignalering en te weinig werkzame preventie. Preventie zou zelfs een kostenopdrijvend effect hebben. Het rapport roept veel reacties op.

Reactie van het NJi

Het NJi reageert vanuit zijn onafhankelijke kennisrol met twee publicaties op het AEF-rapport:

 • Reactie van het NJi op het AEF-rapport
  Het rapport focust zich uitsluitend op het domein van de jeugdzorg. De oplossing van het probleem is echter niet alleen extra geld voor jeugdzorg, maar ook – naar de geest van de Jeugdwet – een meer integrale ondersteuning van jeugdigen en gezinnen.
 • Onderzoek naar de vraag of preventie nu wel of niet werkt en kostenopdrijvend is.
  Goed uitgevoerde preventie loont, ook in de zin van financiële besparing op jeugdzorg. Dat is een van de conclusies uit het rapport. Meer gebruik maken van kennis over wat wel en niet werkt, is daarbij van belang.

Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut reageert eveneens op het AEF-rapport in een blog op Zorg & Sociaalweb

Stuurgroep

In een Brief aan de Tweede Kamer stelt het kabinet de Stuurgroep Maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet in om maatregelen uit te werken die moeten bijdragen aan kostenbeperking. Het NJi levert op verschillende manieren bijdragen aan de stuurgroep.

 • Feitelijke informatie
  Door de stuurgroep ingestelde werkgroepen kunnen bij het NJi terecht voor kennisvragen over bijvoorbeeld historische achtergronden, feiten en cijfers over ontwikkelingen en kennis over wat wel en niet werkt in de jeugdsector.
 • Reflecties
  Op verzoek reageert het NJi op ideeën van de stuurgroep. Zo is gevraagd in te gaan op effecten van een recentralisatie van de specialistische hulpverlening. In een reactie stelt het NJi dat recentralisatie eerder contraproductief dan gunstig zal uitpakken.
Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies