Transformatie jeugdhulp

Jeugdzorg vraagt om integrale aanpak

AnsvandeMaat_BinnenlandsBestuurSteeds meer jongeren doen een beroep op jeugdzorg. Ondertussen kampt een groeiend aantal gemeenten met flinke financiële tekorten op dit gebied. Hoe het tij te keren? De oplossing voor het probleem vraagt om een ingrijpende verandering die tijd, ruimte en investeringen vraagt van alle partijen in het sociaal domein die met kinderen werken. Directievoorzitter Ans van de Maat van het Nederlands Jeugdinstituut stelt in een interview in Binnenlands Bestuur: 'De vraag moet zijn: Hoe willen we dat onze kinderen opgroeien? in plaats van: Hoe organiseren we de hulp goed?'

Eerder sprak Ans van de Maat over de bezuinigen die gemeenten doorvoeren, de mogelijke oorzaken van de stijging van het gebruik van jeugdhulp en over de aanpak in Zweden. Sommige gemeenten introduceren wachttijden, andere proberen de kostprijs van jeugdhulp te drukken of bezuinigen op preventie: 'Dat zijn echter geen structurele oplossingen'.

Samenwerkende partners

Belangrijke samenwerkingspartners van de gemeente zijn het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en huisartsen. Zij vallen niet onder de Jeugdwet. Voor gemeenten is het cruciaal om de jeugdhulp samen en integraal met deze partners vorm te geven. Ook is het belangrijk dat de gemeentelijke afdelingen binnen het sociaal domein met elkaar samenwerken, omdat de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet veel raakvlakken met elkaar hebben.

Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes  Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies