Transformatie jeugdhulp

Blok 6: Verbetercyclus

Hoe kunnen gemeenten, activiteiten en voorzieningen hun resultaten verbeteren?

In dit laatste blok komen alle stappen van het Kwaliteitskompas samen. Aan de hand van de cijfers gaat u als gemeente het gesprek aan over verbeteracties.

Wat is uw rol?

Realiseert u zich als gemeente dat de verbetercyclus in eerste instantie een gesprek is tussen een inwoner en de professional die hulp of ondersteuning biedt. Zij spreken samen over het doel van die ondersteuning en sturen bij als de verwachtingen niet gehaald worden.

Pas in tweede instantie vindt er een verbetercyclus plaats in de organisatie waar de professional werkt. De organisatie kijkt of bepaalde doelgroepen beter of minder goed geholpen worden en verbetert continu het aanbod.

Vervolgens bespreekt de organisatie de uitkomsten met u als gemeente. Hierbij komt de 'platgeslagen werkelijkheid' op tafel met daarbij het verhaal achter die cijfers en de verbeteracties die de voorziening zelf al treft.

Uw rol is om dit proces te stimuleren. Heb oog voor de opbrengst van de ondersteuning en benut die voor de verbetering en aanscherping van het beleid. Vraag hoe het gemeentelijke beleid kan bijdragen aan een betere outcome.

Van bespreken naar verbeteren?

 • Ga in gesprek met elkaar over de directe outcome en de maatschappelijke resultaten. Welk verhaal zit er achter de cijfers?
 • Bepaal samen welke verbeteracties nodig zijn.
 • Benut de gegevens ook voor uw eigen kwaliteitscyclus en beleidsaanscherping. Hoe kan de gemeente het systeem zo inrichten dat de outcome wordt verbeterd en er betere maatschappelijke resultaten worden gehaald?
  Bijvoorbeeld:
  • Goed samenspel tussen preventie, basisvoorziening, eerste lijn en intensieve hulp: optimale informatiefunctie.
  • Het stimuleren van innovatie door bij de inkoop met aanbieders verbetertrajecten af te spreken.
  • Het minimaliseren van administratieve processen.
 • Welke nieuwe ambities komen boven op grond van het gesprek?

Pas op voor perverse prikkels

Benut cijfers voor de verbetercyclus om van te leren, dus niet voor financiële afrekening. Als u als gemeente aanbieders financieel afrekent op cijfers, creëert u perverse prikkels. Een lage score op tevredenheid van een hulpverlener betekent niet per definitie dat het een slechte hulpverlener is. Misschien krijgt deze persoon de moeilijkste gezinnen toegeschoven.

Als een organisatie alleen wordt gefinancierd als de tevredenheid van de cliënten hoog genoeg is, kan deze organisatie in de verleiding komen een moeilijke doelgroep links te laten liggen. Terwijl deze groep de hulp wellicht het hardste nodig heeft.

De praktijk van de gezamenlijke aanpak

Een instelling voor ambulante hulp aan jongeren presteert maar matig wat betreft doelrealisatie en uitval. De wethouder is ontevreden. De medewerkers wijzen op hun moeilijke doelgroep. De onderzoekers vinden dat ze meer bewezen effectieve methodes kunnen inzetten. Er ontstaat een gesprek over verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen.

De instelling werkt in een problematische wijk: veel drugsgebruik, weinig sociale controle, gebrek aan stageplaatsen. Als er aan deze problemen niets gedaan wordt, is het in deze instelling voor ambulante hulp dweilen met de kraan open, vinden de medewerkers. Zo wordt in het verbetergesprek duidelijk dat er ook andere activiteiten nodig zijn om de jongeren in die wijk meer perspectief te bieden.

Afgesproken wordt dat er, samen met de gemeente, overleg komt met de verslavingszorg, de welzijnsinstellingen, het onderwijs en het bedrijfsleven om bij deze groep jongeren tot een meer gezamenlijke aanpak te komen.

De praktijk van het SEJN

De jeugdhulpaanbieders die zijn verenigd in het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) bespreken onderling hun resultaten en vergelijken die om hiermee verbeteringen te kunnen doorvoeren. Niet om af te rekenen dus, maar om te professionaliseren, zich te positioneren en kinderen en hun ouders ervan te laten profiteren. Kortweg: de drie P's.

Het SEJN en het NJi gebruiken vier eenvoudige vragen om de cijfers betekenis te geven:

 • Herkennen we het?
 • Hoe kunnen we het verklaren?
 • Wat vinden we ervan?
 • Wat is nodig?

  Lees meer over het praten over gegevens tijdens monitoring
Vragen?

Marloes Driedonks is contactpersoon.

Foto Marloes Driedonks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies