• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Sterke basis voor de jeugd

Literatuur

  • Denktank Transformatie Jeugdstelsel (2014). Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel. Utrecht: Nederlands jeugdinstituut.
  • Horrevorts. E. & Jansen, W. (2016). Literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies gericht op het bevorderen van eigen kracht. Rotterdam: ST-RAW.
  • Ince, D. & Schmidt, A. (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders. Wat weten  we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. 
  • Kesselring, M. (2016). Partners in parenting: A study on shared childrearing responsibilities between parents and nonparental adults. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  • Yperen, T. van, Wijnen, B. & Hageraats, R. (2016). Evaluatie jeugdwet. Meer kwaliteit en minder zorgen. Utrecht: Nederlands jeugdinstituut.

 

Vragen?

Johan Kruip is contactpersoon.

Foto Johan  Kruip

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.