Van jeugd naar volwassenheid

Stap 6: Vertaal uw ambitie naar maatschappelijk resultaat en indicatoren

Als u met elkaar de ambitie hebt vastgesteld, vertaalt u die vervolgens naar concrete en meetbare maatschappelijke resultaten. Aan de hand van deze resultaten meet u hoe u ervoor staat. Bedenk met elkaar welk meetbaar resultaat u wilt zien. Het is belangrijk om dit helder te hebben. U weet dan waar je het voor doet en kunt beoordelen of u op de goede weg bent.

Voorbeelden

Jongeren de regie geven

Ambitie: We willen jongeren de regie geven over de ondersteuning die ze krijgen.
Maatschappelijk resultaat: Over vier jaar willen we dat … procent van de jongeren zijn of haar toekomstperspectieven kan benoemen en de acties die daarvoor nodig zijn op de verschillende leefgebieden.
Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat? Aantal jongeren dat een eigen toekomstplan heeft en beheert.

Ervaringsdeskundigheid

Ambitie: We willen de inzet van ervaringsdeskundigheid vergroten en structureel maken.
Maatschappelijk resultaat: Over vier jaar willen we dat … procent van de jongeren een maatje heeft uit het eigen netwerk of via JIM.
Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat? Aantal jongeren dat een maatje heeft.

Schuldenvrij

Ambitie: We willen dat jongeren schuldenvrij zijn.
Maatschappelijk resultaat: Over vier jaar willen we dat … procent van de jongeren met schulden succesvol ondersteund wordt door outreachende jongeren schuldhulpverleners.
Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat? Aantal jongeren dat de schuldhulpverlening verlaat zonder schulden.

Passende woonplek

Ambitie: We willen dat jongeren na residentiële hulpverlening jeugdzorg een passende woonplek hebben.
Maatschappelijk resultaat: Over vier jaar willen we dat … procent van de jongeren met indicatie jeugdhulp met verblijf doorstroomt naar een passende woonplek of zicht heeft op passend verblijf binnen een half jaar.
Indicator: Waaraan zien we dat het goed gaat? Het aantal jongeren dat na jeugdhulpverblijf naar een passende woonplek gaat, daar zicht op heeft binnen een termijn van een half jaar of een urgentieverklaring heeft verkregen.

Kwaliteitsmodel

Hoe u met elkaar realistische doelen stelt en grip krijgt op het behalen van die doelen, kunt u lezen in het Kwaliteitskompas van het Nederlands Jeugdinstituut.

Voorbeeld: Regio Hart van Brabant

In de regio Hart van Brabant maken gemeenten, ervaringsdeskundige jongeren en ouders, cliëntenvertegenwoordigers, jeugdhulpaanbieders en andere professionals zich samen sterk voor de jeugd. Ze lanceren gezamenlijke initiatieven om ambities en resultaten te formuleren gericht op verbeterde en vernieuwde ondersteuning. Zoals een leeromgeving 18-/18+ om toegangsteams/sociale wijkteams en intakemedewerkers van de jeugdhulpaanbieders (meer) te ondersteunen. Of inspiratie- en kennisbijeenkomsten zoals de Aan tafelbijeenkomst ‘18 jaar worden en dan...'.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies