• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Van jeugd naar volwassenheid

Stap 5: Vertaal je ambities naar concrete en meetbare resultaten

Met het vertalen van uw ambities naar meetbare maatschappelijke resultaten weet u hoe u ervoor staat.

Acties

  • Benoem per ambitie realistische en meetbare resultaten.
  • Formuleer per meetbaar resultaat prestatie-indicatoren
  • Spreek af hoe u preventieve inzet meet.
  • Koppel de indicatoren aan in de gemeente beschikbare gegevens.

Resultaat

U bent in staat om te monitoren hoe het ervoor staat met het realiseren van uw ambities.

Voorbeeld: Rate Card-systematiek

De gemeenten Enschede, Eindhoven, Hengelo, Utrecht en Amsterdam pionieren met een Britse systematiek om meer op resultaat te sturen en te belonen. Zij doen dit met het project Social Impact Bond Jongvolwassenen. Gemeenten gaan met behulp van het Nederlands Jeugdinstituut en Deloitte de gewenste effecten in kaart brengen voor de overgang van Jongvolwassenen 18-/18+. Dit doen zij door middel van meetbare indicatoren. Aan elk gewenst effect wordt een financiële waarde gehecht, op basis van de besparing die de overheid kan realiseren. Hiervoor maken ze gebruik van data uit verschillende bronnen, met het CBS als hoofdleverancier. De gegevens op de rate card worden op diverse manieren gevalideerd, zodat een objectieve waarde kan worden vastgesteld.

Voorbeeld: hoe bereken je de waarde van passende huisvesting voor iemand die uit de jeugdzorg komt? Dat zijn de kosten die de overheid de komende drie jaar zou maken als deze persoon op straat terecht komt (circa 66.000
euro) maal de kans dat hij of zij daadwerkelijk op straat komt te staan (prevalentie, circa 5%).

Op de rate card worden alle gewenste effecten gewaardeerd. Deze wordt via een Social Impact Bond constructie in de markt gezet. Het consortium van partijen dat het meest integrale en kostenbewuste businessplan inlevert wint de aanbesteding. Zo ontstaan in de verschillende steden meerdere consortia. De monitoring vindt centraal plaats, zodat de gerealiseerde effecten kunnen worden vergeleken. Uit de verschillende steden komen zo de werkende elementen naar voren.

Het project is in de ontwikkelfase. De genoemde gemeenten nemen het voortouw in deze aanpak, en hebben met elkaar afgesproken dat de aanpak ook beschikbaar is voor andere gemeenten als blijkt dat het werkt. Na een succesvolle afronding van de ontwikkelfase start de aanbestedingsprocedure in het najaar van 2017. Gunning en implementatie vinden in de eerste helft van 2018 plaats. Geïnteresseerde gemeenten worden regelmatig op de hoogte gehouden.

Vragen?

Bas Wijnen is contactpersoon.

Foto Bas  Wijnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.