Van jeugd naar volwassenheid

Stap 1: Bepaal de doelgroep en analyseer de lokale situatie

Bepaal de doelgroep. Om wie gaat het?

Als u als gemeenten de ondersteuning van en dienstverlening aan jongeren wil verbeteren, helpt het om eerst onderstaande twee vragen te beantwoorden. De keuzes die u hierin maakt hebben consequenties voor het beleid en de dienstverlening.

Op welke leeftijdsfase richt u zich?

De leeftijdsfase van 16 tot 27 jaar lijkt het meest logisch. Op 16-jarige leeftijd zijn jongeren veelal nog goed te benaderen en is er voldoende tijd om de benodigde acties voor het 18e jaar uit te voeren. Eindigen bij het 27e jaar sluit aan bij het regime van de Participatiewet: tot je 27e is het uitgangspunt leren of werken. Maar het is ook mogelijk hier andere keuzes in maken. Zo kiezen sommige gemeenten voor een aanpak vanaf 12 jaar.

Voor welke groepen jongeren maakt u de aanpak?

Een goed uitgangspunt is dat je aansluit bij de vragen en behoeften van jongeren op alle leefdomeinen: wonen, werken, inkomen, onderwijs en zorg. Als gemeente kun je ervoor kiezen om je beleid rondom bijvoorbeeld voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en zwerfjongeren meer met elkaar te verbinden.

Analyseer de lokale situatie met behulp van cijfers

Goed jeugdbeleid en een ononderbroken ondersteuning voor iedere jongere van 16 tot 27 jaar begint met kennis over deze jongeren en hun ouders. U kunt als gemeente de dienstverlening aan jongeren alleen verbeteren als u de doelgroep en de situatie in uw eigen gemeente goed in beeld hebt. Breng in kaart wat hun vragen en behoeften zijn. Verzamel daarvoor eerst de lokale cijfers en maak een goede probleemanalyse. Leg in een werkproces vast hoe iu tot deze cijfers gekomen bent en hoe u deze cijfers structureel gaat meten en monitoren.

Analyseer de lokale situatie met jongeren en professionals

Cijfers alleen zeggen weinig: ze spreken niet voor zich. U zult ze moeten combineren en interpreteren. Het gaat erom de cijfers te duiden en de achterliggende oorzaken van problemen boven tafel te krijgen. Gemeenten die behoefte hebben aan gedegen kennis van de doelgroep kunnen in gesprek gaan met jongeren en professionals. Een analyse op basis van casuïstiek helpt om de dilemma’s op tafel te krijgen vanuit de leefwereld van jongeren en professionals.

Checklist acties:

  • Bepaal de leeftijdsfase.
  • Bepaal om welke groepen jongeren het gaat.
  • Check de gekozen doelgroep bij de jongeren en je partners in stap 2 en 3.
  • Verzamel lokale cijfers over de doelgroep en hun situatie.
  • Leg in een werkproces vast hoe je tot deze cijfers gekomen bent.
  • Bepaal hoe u deze cijfers structureel gaat meten en monitoren.
  • Ga met jongeren en professionals in gesprek over hun vragen en behoeften.
  • Maak een goede probleemanalyse, waar nodig ook op basis van casuïstiek.

Resultaat

U weet op wie u zich gaat richten en wat voor deze doelgroep(en) de belangrijkste vragen en problemen zijn.

Voorbeeld: Den Haag: Stel de jongere en de hulpvraag centraal

JONG doet mee! en de Jeugdombudsman Den Haag hebben bij zorgaanbieders geïnventariseerd of zij problemen hebben met de aansluiting van de hulp voor jongeren vanaf 18 jaar. Het gaat om 12 zorgaanbieders die hulp bieden aan jongeren van 16 tot 23 jaar.

De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen staan in het rapport, waarna de gemeente Den Haag een analyse en verbeterplan heeft opgesteld om de ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities verbeteren. In deze context spreekt men meestal over de overgang 18-/18+, maar hier kiest de wethouder bewust voor een aanpak van 16 tot 23 jaar. Het gaat immers niet om die ene dag dat een jongere 18 wordt, maar om de voorbereiding op en geleidelijke overgang naar zelfstandigheid.

Meer voorbeelden

Vragen?

Freya Mostert is contactpersoon.

Foto Freya  Mostert

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies