• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Radicalisering

Sociale programma's en interventies in het jongerenwerk voor preventie van radicalisering

Vreedzame Wijk

De 'Vreedzame Wijk' is een uitbreiding van het programma de 'Vreedzame School'. Scholen, welzijnsorganisaties, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten en andere jeugdvoorzieningen in de wijk werken volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten. Het gaat hierbij om een positief sociaal klimaat in de wijk, met betrokken inzet van kinderen en jongeren. Dit gebeurt via diverse activiteiten, training van kinderen en jongeren tot wijkmediator, en activiteiten van kinderraden. Ook ouders worden in het programma betrokken.

Rolmodellen

In Groningen werken jongerenwerkorganisaties en welzijnsorganisaties samen binnen het project Polrad: the Power of Local Role Models. De inzet van lokale rolmodellen moet jongeren behoeden voor radicalisering.

Aanpak tegen radicalisering

In Tilburg ontwikkelt welzijnsorganisatie Contour de Twern samen met zijn jongerenwerkers een aanpak tegen radicalisering van jongeren. Dit is echter niet zo eenvoudig. Signalen zijn niet altijd snel te herkennen, oorzaken niet eenvoudig te benoemen en een juiste aanpak daarom lastig te formuleren. Lees meer over dit onderwerp in het interview 'Jongerenwerkers worstelen met radicalisme' met Gon Mevis van welzijnsorganisatie Contour de Twern, op de website van Zorg+Welzijn.

In een opiniestuk in Trouw pleiten de voormalige MOgroep en Contour de Twern voor een grote rol van sociaal werk in de aanpak van radicalisering. Meer hierover in het artikel 'Sociaal werk wapen tegen radicalisering' op de website van Sociaal Werk Nederland.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.