Praktijkvoorbeeld

Sluitende aanpak met behulp van een online registratiesysteem

Eén logboek rondom de leerling

De regio Eindhoven maakt gebruik van een online registratiesysteem dat alle ' thuiszitters' die een traject volgen, en jongeren met een vrijstelling, die langdurig ziek zijn of een aangepast programma hebben, volgt. Zo zorgt de regio voor een sluitende aanpak; voor alle jongeren is er een plan, ouders zijn altijd ingelicht. Alleen de samenwerkingsverbanden, leerplicht en jeugdhulpverleners van de vijftien aangesloten gemeenten zijn geautoriseerd en hebben toegang tot de gegevens. Zij kunnen nieuwe gegevens vastleggen en bestaande raadplegen. Het betrouwbare registratiesysteem werkt als een logboek en voorkomt daarmee onnodig overleg tussen de betrokken functionarissen.

Overleg

Tijdens het Passend Traject Overleg (PTO) worden middels een kleurensysteem prioriteiten gesteld en de voortgang bewaakt. Dit gebeurt wekelijks voor het voortgezet onderwijs en maandelijks voor het primair onderwijs. In het PTO zijn de samenwerkingsverbanden, leerplicht en per gemeente een contactpersoon jeugdhulp aanwezig. Hester Bergmans, consulent leerplicht Eindhoven en contactpersoon PTO, zegt dat jongeren met de nieuwe werkwijze veel meer onder de aandacht blijven met als gevolg dat hulptrajecten sneller ingezet worden. Vaak nog voordat er sprake is van 'thuiszitten'. Jongeren worden nu al vaak vanuit voorzorg gemeld. De regionale werkwijze is uitgewerkt door een werkgroep onder verantwoordelijkheid van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen gemeenten en onderwijs en vastgelegd in het beleid van de Regionale Educatieve Agenda (REA) en de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies