Mensenhandel - slachtoffers loverboys

Definitie

Wat is een loverboy of mensenhandelaar?

Er bestaan meerdere omschrijvingen van loverboys. De definitie van het Ministerie van Justitie (2011):

'Loverboys zijn mensenhandelaren die met verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld meisjes inpalmen met als oogmerk hen later voor zich te laten werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren.'

De definitie suggereert dat daders alleen jongens zijn en slachtoffers meisjes. We weten dat dit niet zo is; jongen zijn ook slachtoffers van deze technieken en er zijn ook zogeheten ‘lovergirls’.  Bij loverboyproblematiek gaat het meestal over seksuele uitbuiting. Het kan echter ook gaan om andere vormen van afpersing, fraude of misbruik, zoals bijvoorbeeld voor drugssmokkel. Veel deskundigen, waaronder de commissie Azough, pleiten ervoor om loverboys te zien als mensenhandelaren.

'Een mensenhandelaar houdt zich bezig met het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten, bijvoorbeeld in de prostitutie, landbouw en horeca.' (Nationaal Rapporteur, 2017)

De term 'loverboy' komt niet voor in het Wetboek van Strafrecht. In juridische zin zijn loverboys mensenhandelaren. Mensenhandel komt aan de orde in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer is iemand slachtoffer?

We spreken van een loverboyslachtoffer als een meisje of jongen erkend heeft slachtoffer te zijn van een loverboy of als er feiten zijn die hier op wijzen. Daarnaast is van belang onderscheid te maken tussen een vermoedelijk slachtoffer en een potentieel slachtoffer van loverboys of mensenhandel. Deze groepen vormen een grote groep ten opzichte van de daadwerkelijke slachtoffers.

Bij een vermoedelijk slachtoffer gaat het om de aanwezigheid van signalen die wijzen op mogelijk slachtofferschap.

Bij een potentieel slachtoffer is er sprake van één of meerdere risicofactoren, waardoor iemand een verhoogde kans loopt om slachtoffer te worden.

Bronnen

  • Commissie Azough (2014). Hun verleden is niet hun toekomst. Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/ mensenhandel in de zorg voor jeugd. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut
  • Ministerie Veiligheid en Justitie. (2011). Actieplan 2011-2014 - Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek - gezamenlijke uitgave van Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2017). Mensenhandel. Geraadpleegd op Nationaalrapporteur.nl/mensenhandel.
Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies