Mensenhandel - slachtoffers loverboys

Kennis en bewustwording

Een eerste stap in het verbeteren van de aanpak gericht op slachtoffers van mensenhandel en loverboys is het vergroten van de kennis over en de bewustwording van de problematiek bij professionals en beleidsmakers. De problematiek kan namelijk ook in uw werkpraktijk of gemeente voor komen. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken en casuïstiek dat loverboyproblematiek en mensenhandel zich niet beperkt tot de randstad of (middel)grote steden.

Jeugdigen komen vaak in de hulpverlening terecht met een andere bovenliggende of onderliggende problematiek. Omdat mensenhandel en loverboyproblematiek relatief weinig voorkomt lijkt de aanpak niet hoog op de agenda te staan of op het netvlies te zitten bij professionals en beleidsmakers.

Zie ook Cijfers over slachtoffers.

Risicogroepen en trauma

Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, zoals jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen. Jongeren met een LVB lopen minimaal vier keer meer kans op het meemaken van seksueel geweld dan anderen. Ook maken zij meer ernstige en herhalende vormen van seksueel misbruik mee. Bovendien lopen zij, onder andere door toedoen van beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden, een verhoogde kans op het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na een potentieel traumatische gebeurtenis. In de praktijk zien we dat jongeren met een LVB en vroegkinderlijke traumatische ervaringen en (onbehandeld) seksueel trauma een aanzienlijke kans lopen om (meermaals of chronisch) in de greep van een mensenhandelaar te komen.

Kijk voor meer informatie en extra aandachtspunten voor professionals in de jeugd-lvb en jeugd-ggz op de websites van het Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies