Scheiding

Zorgen over veiligheid

Een scheiding brengt voor ouders vaak veel stress met zich mee. Dat kan tot gevolg hebben dat ze prikkelbaar of geïrriteerd raken. Na een ruzie tussen ouders zijn zij vaak ook sneller geïrriteerd tegenover hun kinderen, kunnen zij harder en met meer discipline opvoeden of neemt hun betrokkenheid naar de kinderen af.  Dat kan betekenen dat het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling groter wordt.

Als ouders vaak openlijke conflicten of ruzie hebben en er sprake is van vijandigheid of agressiviteit is er feitelijk al sprake van kindermishandeling. Getuige zijn van geweld in het gezin valt immers binnen de definitie van kindermishandeling.

Het is lastig exacte aantallen te geven, maar sommige onderzoeken tonen aan dat bij 1 op de 10 kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden, sprake is van mishandeling. Door mishandeling in het gezin is de kans op scheiden groter, maar ook andersom: door scheiding van de ouders is de kans op mishandeling ook groter.

Als u als professional vermoedt dat er rond de scheiding thuis sprake is van kindermishandeling, is het nodig de stappen van de Meldcode huiselijk geweld kindermishandeling te volgen.

Vragen?

Harmke Bergenhenegouwen is contactpersoon.

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies