Scheiding

Wat kan de jeugdprofessional doen?

Jeugdhulpprofessionals krijgen meestal pas met het kind en de ouders te maken als zij zich zelf melden. In dat geval zijn de ouders vaak gemotiveerd om ondersteuning te krijgen bij het ingewikkelde proces van scheiden. Afhankelijk van uw rol, positie of expertise kunt u die expertise zelf bieden of de ouders toeleiden naar iemand die de passende ondersteuning kan bieden. Blijf wel altijd alert op hoe het met het kind of de kinderen gaat.

Het kan ook zijn dat de school van het kind, de kinderopvang of een andere signaleerder een signaal afgeeft dat het met het kind niet zo goed lijkt te gaan en dat ondersteuning wenselijk is. In dat geval is het zaak om samen met die signaleerder te verkennen of ouders open staan voor hulp of hen daartoe te motiveren, vanuit de optiek van het belang van hun kind. En altijd zal dan de afweging gemaakt worden of de veiligheid van het kind in het geding is. In dat geval wordt Veilig Thuis ingeschakeld.

Veiligheid kind in het geding

U kunt ook als professional met het kind of gezin te maken krijgen door een jeugdbeschermingsmaatregel of via Veilig Thuis. Dan is de situatie zeer waarschijnlijk flink ge√ęscaleerd of is de veiligheid van het kind in het geding. Dan wordt vaak gesproken van een 'vechtscheiding'. Deze term wordt hier niet gebruikt omdat vrijwel altijd beide ouders hun best doen om van een scheiding het beste te maken en de achtergrond vooral ligt in gekwetstheid en onvermogen.

Samenwerking tussen recht en hulp

De aanpak van dergelijke complexe scheidingen vraagt om deskundige professionals die de signalen van een complexe scheiding goed herkennen en er doeltreffend op kunnen reageren. De beste resultaten worden behaald door een samenwerking tussen recht en hulp. Hulpverleners gaan aan de slag met problemen op het emotionele vlak. Mediators, advocaten en rechters proberen overeenstemming te bereiken over de juridische conflictpunten.

Vragen?

Harmke Bergenhenegouwen is contactpersoon.

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies