Residentiële jeugdhulp

Samen leren

Het is belangrijk dat de kennis over deze nieuwe kleinschalige woonvormen wordt uitgebreid, gebundeld en gedeeld.

De literatuurstudie Richting geven aan kleinschalig verblijf biedt een overzicht van de kennis die nu beschikbaar is over kleinschalig verblijf.

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt een praktijkleernetwerk 'kleinschaligheid'. Ouders, jongeren, professionals, beleidsmakers en gemeenten kunnen daar hun ervaring met kleinschalig verblijf, JeugdzorgPlus, justititële jeugdinrichtingen en open residentiële leefgroepen uitwisselen en van elkaar leren.

Consortium

Eind 2019 hebben onderzoekers en gedragswetenschappers uit de JeugdzorgPlus zich verenigd in het consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp. Het consortium richt zich op kennisontwikkeling, het vaststellen van een ontwikkel- en onderzoeksagenda en samen leren. Praktijk en wetenschap trekken in het consortium samen op. Ook zal het consortium een factsheet ontwikkelen voor gemeenten om richting te geven aan initiatieven voor kleinschalige voorzieningen.

Lopend onderzoek

De Academische Werkplaats Risico Jeugd stimuleert de landelijke ontwikkeling van kleinschalig verblijf, in samenwerking met het consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp. Het consortium initieert literatuuronderzoek en onderzoek naar ervaringen van jongeren, ouders en begeleiders in verschillende pilots. Ook is er een aanvraag voor een uitgebreid vervolgonderzoek naar de effecten van verblijf in een kleinschalige voorziening voor jongeren en ouders. Door antwoorden te geven op vragen uit de praktijk moet de kwaliteit en effectiviteit van kleinschalige zorg verbeteren.

Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies