Residentiële jeugdhulp

In de residentiële jeugdhulp leven kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, dag en nacht buiten hun eigen omgeving. Zij verblijven in leefgroepen en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, voor een korte of langere periode.

Er bestaan diverse vormen van residentiële hulp: kamertraining, leefgroepen gericht op opvoeden en opgroeien, behandelgroepen gericht op de behandeling van specifieke problemen, crisisopvang en JeugdhulpPlus, een vorm van gesloten residentiële jeugdhulp.

Kleinschalig verblijf

Kleinschalig verblijf in de jeugdhulp wordt steeds meer gezien als een goed alternatief voor residentiële leefgroepen. Om gemeenten en jeugdhulpinstellingen te helpen de omslag te maken van residentiële leefgroepen naar kleinschalig verblijf, heeft het NJi wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis over kleinschalig verblijf gebundeld.

Jeugdhulp in gezinsvormen

Bij een uithuisplaatsing hebben gemeenten de opdracht om kinderen bij voorkeur onder te brengen in een pleeggezin of gezinshuis. Deze alternatieve vormen van opvang heten 'jeugdhulp in gezinsvormen'. Onder dit begrip vallen ook preventieve vormen zoals steungezinnen, buurtgezinnen en meeleefgezinnen. In het dossier Pleegzorg vindt u meer informatie over jeugdhulp in gezinsvormen.

Wat werkt bij residentiële jeugdhulp?

Residentiële jeugdhulp omvat veel verschillende typen zorg voor kinderen en jongeren: welke aanpak werkt wel en welke niet? Er zijn op basis van het beschikbare onderzoek al behoorlijk wat aanwijzingen te formuleren voor het werk in leefgroepen en voor behandeling.

Vragen?

Els Mourits is contactpersoon.

Foto Els  Mourits

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies