Reflectie

Nut en noodzaak van reflectie

Reflectie op het werk levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de hulp aan kinderen en ouders. Reflectie op je eigen functioneren is een belangrijk instrument om te blijven leren, je handelen te verbeteren en je werkervaring te verdiepen.

De professional is zelf het instrument waarmee hij werkt, en net zoals je je eigen computer update, is het belangrijk dat je jezelf update. Door te reflecteren werk je als professional continu aan het verbeteren van het eigen functioneren en de aansluiting op kinderen, ouders en collega’s.

Reflectie op eigen handelen

Het gaat bij reflectie niet om reflecteren op het proces van de cliënt. Het gaat om reflecteren op je eigen handelen en datgene wat het handelen beïnvloedt. En het betrekken van de kennis en kunde waarmee het handelen uitgelegd en onderbouwd kan worden.

Deze manier van reflecteren ondersteunt je professionele ontwikkeling. Reflectie zou een dagelijks, terugkerende activiteit moeten zijn, als een automatisme. Als je je reflectievaardigheden vergroot en daardoor beter leert reflecteren in de alledaagse praktijk, wordt het ook makkelijker om intervisie goed uit te voeren of te reflecteren op complexe situaties.

Registratie-eis

Reflectie is één van de registratie-eisen van het Kwaliteitsregister Jeugd voor jeugd- en gezinsprofessionals. Het Kwaliteitsregister stelt daarvoor een aantal voorwaarden.

Vragen?

Claudia Versteeg is contactpersoon.

Foto Claudia  Versteeg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies