• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Radicalisering

Sociale programma's en interventies voor preventie van radicalisering - Beroepskrachten algemeen

Op basis van de tien meest gestelde vragen door beroepskrachten heeft het Nederlands Jeugdinstituut in 2011 korte handleidingen opgesteld. Beroepskrachten in het onderwijs, de jeugdhulp en de welzijnssector kunnen deze gebruiken bij het omgaan met polarisatie en radicalisering. De documenten behandelen onderwerpen als het herkennen en duiden van radicalisering, handelingsperspectieven, samenwerking, en taken en rollen. Lees meer over polarisatie en radicalisering bij jongeren en download de handleidingen polarisatie en radicalisering.

KIS-dossier Radicalisering

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft op zijn website een dossier Radicalisering. Daar vind je onder andere geschikte interventies voor de jeugdhulp tegen radicalisering, tips om in gesprek te gaan met moslimjongeren en een evaluatie van de 'Diamantmethode' van Stichting Interculturele Participatie en Integratie.

Pedagogisch perspectief

In het artikel Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht! (2014) benadrukt Trees Pels de pedagogische wortels van radicalisering. Ze beschrijft risico's en beschermende factoren die relevant zijn voor het voorkomen van radicalisering.

In het rapport Idealen op drift (2010) beschrijven onderzoekers vanuit pedagogisch perspectief vijf casussen van radicaliserende jongeren. Ze geven inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen. Ook bieden ze aanknopingspunten voor preventieve maatregelen, vooral via gerichte informatie en ondersteuning voor ouders, hulpverleners en docenten. Herstel van vertrouwen wordt niet bereikt door groots opgezette preventie- of signaleringsprogramma's, maar eerder door goede opvoeding en aangepast onderwijs.

In een artikel in het tijdschrift Pedagogiek (2011) beschrijven Trees Pels en Doret de Ruyter de theoretische veronderstellingen over de invloed van ouders, de school en de moskee op het ontstaan van radicalisering en de vermindering ervan: De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

Verbinding onderwijs en justitie

In 2014 heeft het Nederlands Jeugdinstituut een Kennispraktijknetwerk (KPN) opgezet in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel van het kennispraktijknetwerk is om de verbinding tussen het onderwijs (vo en mbo) en de justitiële keten in kaart te brengen. In het kennispraktijknetwerk komen experts vanuit de praktijk, het onderzoek en het beleid samen tot inzichten en aanbevelingen. Die zijn verwerkt in het rapport Veiligheid in verbinding.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.