Professionalisering

Netwerk Jeugdprofessionals

In het Netwerk Jeugdprofessionals vinden betrokken en bevlogen jeugdprofessionals elkaar als collega's en wordt er gepraat over wat hen bezighoudt in de praktijk. Dit alles vanuit het idee om met elkaar een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren te creëren. De jeugdprofessionals in het netwerk voelen de noodzaak om een aantal thema's met elkaar op te pakken. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag: hoe vinden we elkaar beter in de samenwerking? En ​hoe doen we wat nodig is, in plaats van ons handelen te laten bepalen door het systeem?

LinkedIn

'Laten we samen ervaringen  delen, elkaar uitdagen en inspireren'

Juist in deze periode willen jeugdprofessionals zowel knelpunten als innovatieve oplossingen online met elkaar delen. Dat doen zij in een LinkedIn-groep die inmiddels 139 leden telt. Door het delen van filmpjes en bijdragen wordt uitgewisseld hoe ieder zijn werk de afgelopen maanden heeft ervaren. Ook worden artikelen en podcasts gedeeld, die bijdragen aan het vergroten van deskundigheid en hart voor het vak.

Enkele bijdragen die in de LinkedIn-groep gedeeld zijn:

  • 'Sommige jongeren blijken online, met het scherm als "schild" juist gemakkelijker en meer te kunnen en willen delen en vertellen over wat hen bezighoudt dan ze in "de behandelkamer" doen.'
  • 'Het lukt nu soms om binnen een dag met collega's van bijvoorbeeld Jeugdbescherming of Specialistische Jeugdhulp een GGZ om de tafel te zitten als de (veiligheids)situatie daarom vraagt, terwijl het in het normale leven soms weken duurde om dit agendatechnisch voor elkaar te krijgen. Dit zijn zaken die we kunnen behouden.'
  • 'Laten we samen ervaringen delen, elkaar uitdagen en inspireren. Mooi om op deze groep te lezen hoe collega-jeugdprofessionals contact weten te houden met kinderen, jongeren, gezinnen en samenwerkingspartners.'

Online bijeenkomsten

'Mooi om te zien hoe collega-jeugdprofessionals contact weten te houden met kinderen, jongeren, gezinnen en samenwerkingspartners’

In juli 2020 is er een start gemaakt met online bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst is met elkaar gesproken over hoe u als professional in verbinding blijft met uw collega's en samenwerkingspartners. Ook ging het over hoe belangrijk intuïtie is in het werken en welke plek dit inneemt naast theoretische kennis. Hoe maakt u daarin zelf keuzes als professional, zeker in moeilijke tijden?

De tweede bijeenkomst op dinsdag 27 oktober 2020 stond in teken van de identiteit van de professional. U kiest ervoor om je vak zo goed mogelijk uit te oefenen en er dagelijks een beetje beter in te worden. Welke waarden zijn voor u dan belangrijk? Wat is voor u het hart van uw vak? Hoe wilt u ouders, jongeren en kinderen bejegenen? Deze bijeenkomsten zijn de eerste in een serie die georganiseerd wordt voor en door jeugdprofessionals, met thema's en vraagstukken die voor hen relevant zijn. Wens van de professionals is om deze opbrengsten te bundelen en te delen met anderen.

Tijdens de derde bijeenkomst op 14 januari 2021 sprak hoogleraar Annemiek Harder over de reparatiereflex van hulpverleners en hoe je die omzet in een volgreflex om zo effectieve verandering te bereiken in de situatie van jongeren en ouders. Verandering aanbrengen in situaties van jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp kan heel moeilijk zijn. Zo heb je als hulpverlener in de jeugdhulp soms te maken met 'weerstand' bij deze jongeren (en hun ouders). Uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' komen nogal eens voorbij in de praktijk. De reparatiereflex van hulpverleners speelt hierin een belangrijk rol: de intuïtieve neiging van hulpverleners om het goede te doen en problemen op te willen lossen.

Deelname aan dit netwerk?

Wilt u graag deelnemen ons netwerk? Hebt u vragen  of ervaart u knelpunten waar met andere professionals aan gewerkt kan worden? Of vindt u het gewoon leuk om ook deel uit te maken van een groep enthousiaste bevlogen professionals die houden van het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en zich daarin willen blijven ontwikkelen? Word dan lid van ons netwerk door een mailtje te sturen naar vakmanschap@nji.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor de LinkedIn-groep en de online bijeenkomsten.

Vragen?

Saadia Bouzelmad is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies