Professionalisering

Leven lang leren

Professionals hebben in hun opleiding geleerd hoe ze professioneel kunnen handelen. Daarbij worden de vaardigheden ook in praktijksituaties geoefend. Daarnaast staan het werken volgens een beroepscode centraal en het werken met effectieve methoden, richtlijnen en protocollen.

Met een initiële opleiding is een professional niet uitgeleerd. Bij continue ontwikkeling hoort de bereidheid om een leven lang te blijven leren. Een professional vergroot zijn deskundigheid onder andere door:

  • praktijkervaring, het uitvoeren van werk
  • het (blijven) ontwikkelen van competenties
  • reflectie en intervisie
  • het vergroten van kennis (door na- en bijscholing)
  • het leren van nieuwe methoden

De professional ontwikkelt zich na de initiële opleiding tot gevorderde, vakbekwame professional. Dit zijn de branchestandaarden voor de jeugdzorgwerker, gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel. Elke standaard staat voor een niveau waarop de jeugdzorgwerker de beroepscompetenties beheerst. Het arbeidsmarktfonds FCB presenteert een aantal ontwikkeltips waarmee jeugdzorgwerkers zich kunnen doorontwikkelen.

Scholingsoverzichten

Een professional kan middels na- en bijscholing zijn kennis en deskundigheid vergroten. Overzichten van geaccrediteerde scholingen te vinden via:

Overige scholingsoverzichten zijn onder meer te vinden op sociaalwerk-werkt.nl.

Belangrijk om op te letten bij na- en bijscholing

Bij het kiezen van de juiste vervolgscholing is het belangrijk te letten op:

  • kwaliteit van het opleidingsinstituut
  • kwaliteit van de scholing
  • aansluiting bij competentieprofielen
  • eisen accreditatie voor registerpunten

Belangrijke rol voor organisaties

Organisaties spelen een belangrijke rol in de professionalisering van een individu. Ze moeten de medewerkers de mogelijkheden bieden om kennis te delen, werkbegeleiding te faciliteren, na- en bijscholing te laten volgen en zicht houden op de werkbelasting. Dit om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het vakgebied.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies