Professionalisering

Werken met richtlijnen

In een richtlijn of standaard staat welke acties u bij bepaalde problematiek moet ondernemen op het gebied van preventie, diagnostiek, begeleiding of behandeling. Een richtlijn is geen wetenschappelijk document, maar biedt houvast en praktische aanwijzingen hoe te handelen in een bepaalde situatie. Ze zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Richtlijnen worden opgesteld volgens nationale en internationale voorschriften en met medewerking van wetenschappers, praktijkdeskundigen en cliëntenorganisaties. Het samenwerken waarborgt de goede kwaliteit.

Databank Richtlijnen

In de databank Richtlijnen vindt u een overzicht van de richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, de jeugd-ggz en de jeugdgezondheidszorg. In een richtlijn of standaard staat wat een professional kan doen voor preventie, signalering, diagnostiek, begeleiding of behandeling bij een bepaald probleem. De meeste richtlijnen zijn geautoriseerd door de beroepsverenigingen.

Richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO. De richtlijnen zijn geschreven voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdhulp en gaan bijvoorbeeld over ernstige gedragsproblemen, residentiële jeugdhulp en uithuisplaatsing.
Bekijk alle richtlijnen op www.richtlijnenjeugdhulp.nl

Richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg

Richtlijnen voor de jeugdgezondheidszorg (jgz) zijn geschreven voor jeugdverpleegkundigen, artsen en doktersassistenten gaan bijvoorbeeld over Astma bij kinderen, Pesten en Preventie wiegendood. Jgz-richtlijnen zijn van en voor de jgz-beroepsgroepen. De jgz-beroepsverenigingen (AJN, V&VN fractie jeugd, NVDA) zijn eigenaar van de door hen geautoriseerde richtlijnen.
Bekijk de richtlijnen op de website van het NCJ.

Richtlijnen voor de jeugd-ggz

In de geestelijke gezondheidszorg spreekt men van kwaliteitsstandaarden. Dit is een verzamelnaam voor richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden. Er zijn enkele kwaliteitsstandaarden voor kinderen en jongeren opgesteld.
Richtlijnen voor de jeugd-ggz vindt u op www.ggzrichtlijnen.nl
Volg de ontwikkeling van meer kwaliteitsstandaarden op www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl

Branchestandaard

Naast richtlijnen en standaarden op initiatief van de beroepsgroep worden er ook standaarden, protocollen of handreikingen ontwikkeld voor of op initiatief van de branche. Bijvoorbeeld:

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies