Professionalisering

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol in de professionalisering van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Een beroepsvereniging behartigt de belangen van de beroepsgroep door zich in te zetten voor:

  • beroepsontwikkeling
  • professionalisering
  • positionering
  • (door)ontwikkelen van de beroepsidentiteit
  • werken aan de kwaliteit van het beroep.

Een beroepsvereniging heeft een adviserende rol op het gebied van beleid en organiseert trainingen en workshops voor de beroepsgroep. Daarnaast werkt een beroepsvereniging nauw samen met hogescholen, universiteiten en opleidings- en kennisinstituten.

Verschillende beroepsverenigingen

Er zijn verschillende beroepsverenigingen die zich bezighouden met de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming. De BPSW, het NIP en de NVO zijn de beroepsverenigingen die intensief betrokken zijn bij het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en, naast andere beroepsverenigingen, bij het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Hieronder leest u bij welke beroepsverenigingen professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, afhankelijk van hun opleiding en beroep, onder meer terecht kunnen:

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (voorheen Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, NVMW) is de beroepsvereniging voor maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal agogen en andere beroepsgroepen in het sociaal werk.
www.bpsw.nl

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is een beroepsvereniging voor universitair opgeleide psychologen.
www.psynip.nl

De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) is de Nederlandse beroepsvereniging van universitair opgeleide pedagogen en onderwijskundigen.
www.nvo.nl

De beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk in Nederland heet de BVjong. De BVjong is er voor iedere kinder- en jongerenwerker, maar ook voor elke sympathisant of instelling die te maken heeft met jongerenwerk.
www.bvjong.nl

BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking) is een beroepsvereniging voor professionals die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van mensen met een beperking.
www.bcmb.nl

De AJN is de beroepsvereniging voor artsen in de jeugdgezondheidszorg.
artsenjgz.nl/ajn

De V&VN is de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.
www.venvn.nl

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten.
www.nvrg.nl

De Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) beoogt de uitoefening van de (cognitieve) gedragstherapie op wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze te bevorderen. Deze vereniging draagt zorg voor de opleiding en nascholing van (cognitief) gedragstherapeuten.
www.vgct.nl

De Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) is de beroepsvereniging voor vertrouwensartsen kindermishandeling die werken bij een bureau jeugdzorg.
www.vertrouwensartsen.nl

De Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP) is een wetenschappelijke beroepsvereniging van en voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten. Het NVP richt op de ontwikkeling van de psychotherapie en op de versterking van de positie van het beroep psychotherapeut.
www.psychotherapie.nl

De Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) is de wetenschappelijke en specialistische vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapeuten.
www.vkjp.nl

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een ledenvereniging van, voor en door psychiaters en psychiaters in opleiding. Binnen de NVvP is een Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.
www.nvvp.net/kinder-en-jeugdpsychiatrie

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) is beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen.
www.lbrt.nl

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies