Professionalisering

Beroepsregistratie

Belang van beroepsregistratie

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap omdat het professionals en werkgevers stimuleert om te investeren in vakbekwaamheid. Door zich te registreren laten professionals zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze werken volgens richtlijnen en de beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Zo kunnen kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Norm van de verantwoorde werktoedeling

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Deze verplichting is uitgewerkt in de Norm van de verantwoorde werktoedeling. Vanaf 1 januari 2016 moeten alle jeugdhulpaanbieders deze norm toepassen. De norm verplicht aanbieders en gecertificeerde instellingen om:

 • te werken met vooraangemelde dan wel geregistreerde professionals
 • rekening te houden met de specifieke kennis en vaardigheden van een professional bij de toedeling van taken
 • ervoor te zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hun geldende standaarden.

In het Kwaliteitskader Jeugd is beschreven voor welke werkzaamheden een geregistreerde professional ingezet moet worden en wanneer niet.

Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals: hoe verdeel je de taken?

In organisaties waar professionals samenwerken in de hulp aan kinderen of jongeren, kan sprake zijn van een mix van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals. In gezinshuizen zijn bijvoorbeeld mbo-ers, die niet-geregistreerd zijn bij BIG of SKJ, en een gedragswetenschapper, die wel geregistreerd is, betrokken bij de hulpverlening. Hoe verdeel je dan de taken en verantwoordelijkheden en bied je verantwoorde hulp? Omdat elke situatie iets anders vraagt, is het belangrijk in gesprek te gaan over vragen als:

 • Moet een geregistreerde professional altijd fysiek aanwezig zijn?
 • Kan een niet-geregistreerde professional ook een behandelplan opstellen?
 • Wie is er verantwoordelijk voor fouten die gemaakt worden door een niet-geregistreerde professional die samenwerkt met een geregistreerde professional? 

Benut daarvoor de documenten:

Wie moet zich registreren?

Werkt u als professional met kinderen en jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming? Grote kans dat u zich moet registreren. Bekijk in de brochure welke beroepsgroepen zich moeten registreren.

Waar registreren?

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na vijf jaar herregistreren. De beroepsgroepen die zich hier op dit moment kunnen registreren zijn:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Kinder- en Jeugdpsychologen
 • Orthopedagogen

 Het BIG-register beheert het beroepsregister voor:

 • Psychotherapeuten
 • Artsen
 • Gezondheidszorgpsychologen
 • Verpleegkundigen

Professionals die in deze registers staan, zijn dus geregistreerde professionals in de zin van de Jeugdwet. Registratie in vrijwillig kader is mogelijk bij Registerplein.

Beroepsregistratie hbo-professionals

Sinds 1 januari 2018 kunnen professionals die op hbo-niveau in de jeugdhulp en jeugdbescherming (willen gaan) werken, zich in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit geldt voor professionals die taken uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Om te kunnen registreren, moet een professional kunnen laten zien dat hij beschikt over bepaalde kennis en vaardigheden. Of iemand aan de registratie-eisen voldoet, hangt af van de persoonlijke situatie.

Professionals kunnen de interactieve handreiking Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou? gebruiken om snel te zien wat ze moeten doen om te kunnen (her)registreren. Daarnaast is er een overzicht van Veelgestelde vragen over beroepsregistratie.

Behoud beroepsregistratie

Beroepsregistratie helpt bij de verbetering en het behoud van de kwaliteit van de professionals. Een professional moet aan bepaalde criteria voldoen om geregistreerd te worden en blijven. Om de registratie te behouden moet er binnen een bepaalde tijd een aantal registerpunten behaald worden. Dit kan met de volgende activiteiten:

 • Cursussen en opleidingen
 • Reflectie
 • Congresbezoek
 • Publiceren van artikelen
 • Voorlichting en presentaties geven over het vak

Meer informatie

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies