Professionalisering

Belang van professionalisering

In het jeugdveld werkt iedereen aan hetzelfde doel: een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor ieder kind en gezin. Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk om continu te investeren in de ontwikkeling en het versterken van vakmanschap (bekijk ook het onderzoek naar het versterken van vakmanschap). 

Professionalisering in het jeugdveld is dus van belang omdat: 

  • kinderen en ouders recht hebben op goede hulp;
  • professionals zich moeten blijven ontwikkelen om die hulp te kunnen bieden;
  • professionalisering bijdraagt aan ontwikkeling van de beroepsgroep en beroepstrots.

Recht op goede hulp

Het professionaliseringsproces bij hulpverleners in het jeugddomein is al een tijd aan de gang en is verankerd in de Jeugdwet (2015). Hierin is wettelijk vastgelegd dat alle kinderen en jongeren in Nederland gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Dat ze hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Als dit in het gedrang komt, om welke reden dan ook, dan biedt een jeugdprofessional de juiste hulp. Om deze hulp voor het kind en de ouders zo effectief en kwalitatief mogelijk te maken is het van belang dat professionals bekwaam zijn en zichzelf blijven ontwikkelen.

Blijvend leren en ontwikkelen

Een professionele uitvoering van hulp draagt bij aan de kwaliteit van hulp. Professionals maken dagelijks samen met kinderen en ouders ingewikkelde afwegingen. Om die afwegingen te kunnen maken is het nodig dat professionals goed opgeleid worden en zich na die opleiding blijven ontwikkelen. Voor het leren en ontwikkelen zijn er diverse middelen en manieren beschikbaar:

  • een opleiding die aansluit op de benodigde competenties en continu wordt bijgehouden met na- en bijscholing
  • praktijkervaring
  • goed gestructureerde begeleiding, intervisie en reflectie
  • professionele richtlijnen waarin wetenschappelijke kennis over effectieve interventies is vastgelegd (evidence based werken).

Beroepsontwikkeling

Met de professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming worden er gezamenlijke kaders opgesteld voor beroepsontwikkeling. Zo krijgt een beroep steeds meer een eigen identiteit die door anderen wordt erkend. Een heldere identiteit is een voorwaarde voor een goed imago, een goede reputatie en draagt bij aan beroepstrots.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies