Professionalisering

Onderzoek naar het versterken van vakmanschap

Wat verstaan jeugdprofessionals onder vakmanschap en wat en wie hebben ze nodig om dit te versterken? Om hier inzicht in te krijgen heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ruim 40 jeugdprofessionals geïnterviewd zoals jongerenwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers en een jeugdrechter.

Persoonlijke opgaven

Ondanks de verschillen in functies en organisaties waarin de geïnterviewden werken, is er een rode draad: jeugdprofessionals ervaren hun werk als verantwoordelijk, solistisch en vaak ook als complex.

Uit de interviews komt naar voren dat de meeste leer- en ontwikkelvragen gaan om persoonlijke opgaven:

  • Hoe zorg je dat je af en toe stil staat en van een afstand kijkt of je het goede doet?
  • Hoe zorg je dat je krijgt wat je nodig hebt om het werk goed te kunnen doen?

Daarnaast wordt samenwerken als een belangrijke uitdaging ervaren. Knelpunten ontstaan vaak door doordat men de context, taal en dilemma’s van de ander niet (genoeg) kent. Zoals geïnterviewde Betty Wijdeven zegt: 'Als je elkaar niet een keer in de ogen hebt kunnen kijken, dan is samenwerken gewoon ingewikkelder.'

Lees meer in de interviews met:

En lees over de uitkomsten in de factsheet 'Het belangrijkste instrument ben je zelf'.


Logo Zorg voor de jeugdDe kennis uit het onderzoek naar het versterken van vakmanschap draagt bij aan de opbouw van het Samenwerkingsplatform Vakmanschap. Het platform volgt, stimuleert en faciliteert ontmoeting, kennisuitwisseling en -toepassing met en door professionals in het jeugdveld. Tussen collega’s en organisaties, over functies en vakdisciplines heen. Centraal staat: van elkaar leren en samen steeds beter worden. Zodat professionals de best passende zorg voor kinderen en jongeren kunnen bieden.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies