Professionalisering

Best passende zorg voor kwetsbare jongeren

Best passende zorg voor kwetsbare jongeren betekent
1. Voorkomen dat jongeren in de gesloten zorg terecht komen door 'stroomopwaarts' te werken.
2. Verbeteren van de zorg voor jeugdigen in de JeugdzorgPlus.

Hoewel niet alle problemen oplosbaar zijn, kan de hulp echt beter. Hoe zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare jeugdigen eerder, sneller en beter passende hulp krijgen en dat zo thuis mogelijk?

Binnen de projecten 'StroomOP' en 'Ik laat je niet alleen' wordt gezocht naar antwoorden op deze vraag, vanuit een proces van ontwikkelen, leren, reflecteren en aanpassen. Met expliciete aandacht voor het versterken vakmanschap van professionals in de (gesloten) jeugdhulp.

We willen ook u uitdagen om samen met ouders, kinderen en vele andere bevlogen professionals bij te dragen aan een lerend jeugdhulpstelsel, gericht op de best passende zorg. Door samen vaardigheden en kennis (uit zowel de wetenschap als praktijk) op te bouwen en uit te wisselen, komen we steeds een stap dichter bij de best passende hulp.

Hieronder leest u hoe er binnen de projecten 'StroomOP' en 'Ik laat je niet alleen' vorm wordt gegeven aan dit lerende jeugdhulpstelsel en hoe u hier op aan kunt sluiten.

StroomOP

StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar de best passende zorg voor kwetsbare jongeren. Denken en doen, opiniëren, initiëren, verzamelen, delen, onderzoeken en dagelijks werken aan het verbeteren van jeugdhulp, zodat jeugdhulp steeds beter wordt en kinderen en gezinnen eerder en beter geholpen worden.

Tijdens de StroomOPLoop op 10 december 2020 werden professionals uit het brede veld van jeugdhulp en onderwijs, alsmede beleidsmakers en beïnvloeders uitgedaagd, geïnspireerd en gemotiveerd om samen de koers voor een betere jeugdhulp uit te zetten. Eerder, sneller en beter passende hulp bieden aan kwetsbare jongeren en ouders, zo thuis mogelijk: hoe doet u dat? De volgende negen thema's stonden centraal:

 • Individueel maatwerk
 • Versterken van het voorveld en ambulantisering
 • Gezinsgericht werken/betrekken en behandelen van ouders
 • Informeel-professioneel inzetten van niet-professionals en ervaringsdeskundigen
 • Matching & plaatsing: geen doorplaatsingen en een vast woonperspectief
 • Risicotaxatie en veiligheid
 • Onderwijs als constante in het zorgtraject
 • Ontwikkelen van kleinschaligheid en verbondenheid
 • Verbeteren van het leef-, leer-en werkklimaat 

Podcastserie StroomOp

Stroomop podcastEind 2020 is er een achtdelige podcastserie verschenen waarin professionals uit het jeugdveld hun gedachten delen over stroomopwaarts werken. Wat is nodig op het gebied van de professional (kennis en vaardigheden), diagnostische middelen en interventies, maar ook op organisatieniveau om stroomopwaarts te verbeteren? Wat weten we over de mogelijkheden en knelpunten? Welke praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om te leren en verbeteren? Je hoort het in deze podcast.

Beluister de podcast

'Ik laat je niet alleen'

De veranderopgave

In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd staat dat het gedwongen afzonderen van jongeren een ingrijpende maatregel is die door jongeren als strafmaatregel kan worden ervaren en kan leiden tot traumatische ervaring. In 2022 moet gedwongen afzonderen teruggebracht zijn naar nul. In het onderzoeksproject 'Ik laat je niet alleen' (uitgevoerd door de Academische Werkplaats Risicojeugd) werken de elf JeugdzorgPlus-instellingen, professionals, jongeren, ervaringsdeskundigen en onderzoekers samen aan het verminderen van gedwongen afzonderen. In Etappe 2 (juni 2019 tot mei 2020) is nauw samengewerkt tussen de verschillende betrokkenen om (de vermindering van) gedwongen afzonderen te monitoren, tot een herijking van de definitie en registratie van gedwongen afzonderen te komen, alternatieven voor gedwongen afzonderen in kaart te brengen, de invloed van de inzet van tijdelijk personeel op gedwongen afzonderen te onderzoeken en samen te leren.

Vakmanschap en professionalisering

Sinds september 2019 sluit het NJi aan bij het lerend netwerk van het project 'Ik laat je niet alleen'. Dit netwerk bestaat uit één ambassadeur per JeugdzorgPlus instelling (voornamelijk teamleiders, behandelcoördinatoren en gedragswetenschappers) en de onderzoekers van AWR. Bij het terugdringen van afzondering gaat een 'one size fits all' vaker niet dan wel op. De veranderopgave leidt tot organisatie-, locatie-, groepspecifieke en individuele leervragen. In etappe 3 (sep 2020 t/m mei 2021) zal het NJi het leren op deze verschillende niveaus verder ondersteunen en de leeropbrengsten zichtbaar maken op de website.

Hoe voorkomen we terugvallen in oude gewoontes?

Bij toenemende stress op de groep vallen we terug in oude gewoontes, zoals repressie en afzonderen. Hoe voorkomen we dat? De inspiratie voor deze vraag komt mede voor uit het ambassadeursnetwerk 'Ik laat je niet alleen' waar met elkaar geleerd en gedeeld wordt over het tegengaan van gedwongen afzondering in de JeugdzorgPlus. Als we af willen van repressie, moeten we ons hier samen hard voor maken. Het veranderen van gedrag gaat niet vanzelf en vraagt om tijd voor reflectie, moed om van fouten te leren, om de juiste kennis én een gedeelde visie. 

Wat kunt u doen?

Als professional is het belangrijk om blijvend te leren, reflecteren en zo nodig uw werkwijze aan te passen. Het liefst niet alleen maar samen.

Hebt u expertise op een van de volgende thema's en wilt u uw kennis delen ter verbetering van de zorg voor jeugdigen in de JeugdzorgPlus? Neem dan contact op met Marije Verhoeks. 

 • Hoe zorg ik voor een heldere registratie en overzichtelijke terugkoppeling?
 • Hoe bij stress niet terug te vallen in oude gewoontes?
 • Leiderschap in onrustige tijden: hoe houd ik focus?
 • Hoe kan ik ondanks het ontbreken van gebouwen toch een goed leefklimaat te creëren?
 • Complexe casuïstiek in relatie tot groepsklimaat, hoe houd ik grip?
 • Hoe gevoelens van onveiligheid niet te negeren maar omkeren?
 • Wat als verantwoordelijkheid en invloed niet samen op gaan? 
Vragen?

Marije Verhoeks is contactpersoon.

Foto Marije Verhoeks

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies