Professionalisering

Professionele standaarden

De professionele standaarden van een beroepsgroep worden gevormd door de beroepscode, vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen. De (geregistreerde) jeugdprofessional dient de professionele standaarden van zijn beroep te gebruiken en de werkgever moet ervoor zorgen dat het werk uitgevoerd kan worden volgens deze standaarden.

Beroepscode

Een beroepscode beschrijft de beroepsethische normen die voor professionals gelden. Het is geen gebruikshandleiding maar dient als leidraad voor professioneel handelen bij moeilijke vragen en dilemma's. Ook is een code te gebruiken om het eigen oordeel te toetsen. Voor diverse beroepsgroepen in de jeugdhulp en jeugdbescherming is momenteel een beroepscode beschikbaar:

Een toelichting op deze beroepscodes staat in de publicatie Kompas in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Niet alle hbo-professionals hebben de beschikking over een beroepscode. Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming wil ervoor zorgen dat voor alle hbo-beroepsgroepen een beroepscode beschikbaar komt.

Richtlijnen

Terwijl beroepscodes een beroepsethisch kader bieden voor professioneel handelen, geven richtlijnen inhoudelijk richting aan het handelen van jeugdhulpprofessionals. Richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in het dagelijks werk. Een richtlijn biedt een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Met de praktische aanbevelingen en kennis vanuit een richtlijn kunnen professionals en cliënten samen beslissen over goede hulp.

Tuchtrecht

Het tuchtrecht bestaat om te kunnen beoordelen of het handelen van geregistreerde jeugdprofessionals past binnen de gedragsregels en beroepsnormen die zijn vastgelegd in beroepscodes en richtlijnen. Cliënten, samenwerkingspartners, beroepsgenoten en werkgevers worden hiermee beschermd tegen ondeskundigheid en onzorgvuldig handelen van een jeugdprofessional. Iedere geregistreerde professional valt onder het tuchtrecht.

Het tuchtrecht is ook bedoeld om als beroepsgroep van te leren en te verbeteren. Zo wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. SKJ heeft een eigen tuchtreglement waar de professionele standaarden van de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW onder vallen. 

Professioneel statuut

Een professioneel statuut geeft aan wat er verwacht wordt van een professionele houding en wat de rol van de jeugdhulporganisaties (werkgevers) en de jeugdhulpprofessionals (werknemers) daarin is. Er staat in beschreven hoe werkgevers en werknemers met elkaar de dialoog kunnen en moeten aangaan met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over de autonomie van professional om samen met de jeugdige en het gezin, oplossingen te zoeken en besluiten te nemen over de gewenste hulp.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies