Professionalisering

Professionalisering is gericht op het continu verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders door vakbekwame professionals. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van vakkennis, een leven lang blijven leren, reflecteren op je handelen en beroepsregistratie. Lees in dit dossier meer over deze en andere aspecten van professioneel werken.

Onderzoek naar versterken van vakmanschap

Wat verstaan jeugdprofessionals onder vakmanschap en wat en wie hebben ze nodig om dit te versterken?

Om hier inzicht in te krijgen heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ruim 40 jeugdprofessionals geïnterviewd zoals jongerenwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, beleidsmedewerkers en een jeugdrechter.

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema’s als ernstige gedragsproblemen, pleegzorg, kindermishandeling, stemmingsproblemen en meer.

De richtlijnen zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Het belang van professionalisering

In het jeugdveld werkt iedereen aan hetzelfde doel: een gezonde, veilige en kansrijke jeugd voor ieder kind en gezin. 

Om dit werk goed te kunnen doen is het belangrijk om continu te investeren in de ontwikkeling en het versterken van vakmanschap.

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies