Professionalisering

Professionalisering is een dynamisch en continu proces met als voornaamste doel het continu verbeteren van de hulp en ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Professionals zijn ontzettend gedreven om voor die groepen van betekenis te zijn. Wat hebben zij nodig om kinderen, jongeren en hun ouders zo goed mogelijk te helpen? In dit dossier leest u meer over professionalisering in het jeugddomein.

Professionalisering in het jeugddomein

Professionalisering is een veelomvattend begrip. Professionalisering vindt plaats op collectief niveau van de beroepsgroep, maar ook op individueel niveau, al dan niet binnen de context van een organisatie.

De ontwikkeling van het individu heeft invloed op de professionalisering van de beroepsgroep als geheel en andersom. Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende elementen van vakmanschap.

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema’s als ernstige gedragsproblemen, pleegzorg, kindermishandeling, stemmingsproblemen en meer.

In een richtlijn of standaard staat wat u kunt doen bij bepaalde problematiek of vragen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, diagnostiek, begeleiding of behandeling. De richtlijnen zijn bedoeld om professionals te ondersteunen in hun dagelijkse werk.

De richtlijnen zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Lerende organisaties

Het is een grote uitdaging om in een voortdurende veranderende omgeving de best passende ondersteuning aan kinderen en jongeren te bieden. Om dat te realiseren, werken organisaties aan een lerende cultuur waarin professionals zich continu ontwikkelen.

Het leren binnen zo'n organisatie staat dus nooit op zichzelf, maar draagt bij aan het realiseren van de veranderingen die de organisatie beoogt. Belangrijke elementen hierbij zijn het formuleren van een gemeenschappelijke visie en het stimuleren van persoonlijk meesterschap. 

Vragen?

Pauline van Viegen is contactpersoon.

Foto Pauline van Viegen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies