Preventief jeugdbeleid

Stap 5: Wat is het resultaat van de geboden hulp?

Het resultaat en de impact (outcome) van de activiteiten van de voorzieningen zoals de scholen worden in stap 5 gemeten. Gemeenten moeten verplicht benoemen welke outcome-indicatoren zij hanteren om resultaten te toetsen.

De branche- en beroepsverenigingen in de jeugdsector, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het NJi hebben een basisset van 3 outcome-indicatoren ontwikkeld.

Uitval

  • Hoeveel kinderen haken af van het opvoedspreekuur?

Tevredenheid

  • Hoe tevreden zijn cliënten over de ondersteuning van het wijkteam?

Doelrealisatie

  • Hoeveel kinderen kunnen na het traject zonder psycholoog?
  • Hoeveel kinderen sporten en roken niet en gebruiken matig alcohol?  

De gegevens bieden stof voor een constant proces van leren en verbeteren bij de voorzieningen. 

Wat kunt u als gemeente doen? 

Als gemeenten kijkt u of de beoogde maatschappelijk resultaten zijn behaald. Samen met de voorzieningen bespreekt u de outcome en of zij hun taak goed kunnen uitvoeren. Cijfers alleen zeggen weinig. Bekijk samen of u de achterliggende oorzaken boven tafel kunt krijgen. Onderzoek wat nodig is om het te verbeteren.

Er zijn relatief weinig cijfers beschikbaar over hoe het in brede zin gaat met de jeugd. Daarom ontwikkelt het NJi de monitor Staat van de jeugd. De monitor geeft in één oogopslag weer hoe het gaat met de jeugd in gemeenten en regio's op het gebied van veiligheid, gezondheid en participatie. 

Ook zijn er gemeentes die jaarlijkse meten hoe het met hun inwoners gaat, zoals de gemeente Utrecht. De gemeente verzamelt met de Utrecht monitor actuele cijfers over het welbevinden van Utrechters. 

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

Foto Marielle  Balledux

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies