Preventief jeugdbeleid

Stap 3: Welke activiteiten moeten we ondernemen?

De volgende stap is bepalen welke activiteiten basisvoorzieningen (bijvoorbeeld, school, jeugd- en jongerenwerk) en inwoners (vrijwilligers of participatieraad) moeten ondernemen.

Zij dragen ieder afzonderlijk bij aan de realisatie van het maatschappelijk resultaat. Hiervoor moet u het zorg- en ondersteuningsaanbod in kaart brengen in uw gemeente. Leg verbanden tussen wat u biedt voor welke gewenste situatie en welk probleemgebied. En wat er ontbreekt aan aanbod. Vul in de preventiematrix per ‘gewenste situatie’ welke interventies of programma’s er zijn en welke problemen u hiermee wilt voorkomen of verminderen. 

Stel vragen als:

  • Welk zorgaanbod of welke interventies biedt u om de jeugd gezond te laten opgroeien zonder dat zij kampen met overgewicht? Met wie werkt u daarin samen?   
  • Sluit het aanbod van de jeugdhulpaanbieder aan bij wat nodig is om het resultaat te bereiken? 

U bepaalt met elkaar welke activiteiten de betrokken partijen moeten uitvoeren en welke rol of taak de gemeente daarbij heeft. 

Voorbeelden van activiteiten:

  • Alle ingezette interventies moeten ondersteunend zijn aan het welbevinden en behalen van resultaten op school (aanpak).
  • School wordt zelf eigenaar van deze aanpak en de gemeente faciliteert. De school en de partners in preventie denken samen na over het plan van aanpak.
  • De gemeente maakt inkoop- en subsidieafspraken en stelt eisen aan de kwaliteit. 

Tip: Continu in gesprek

Jeugdproblematiek is complex. Er is niet altijd één op één een relatie te vinden tussen het werk van een voorziening en een maatschappelijk resultaat. Externe factoren kunnen het maatschappelijk resultaat beïnvloeden, denk aan een recessie of maatschappelijke onrust. Blijf daarover met elkaar in gesprek.

Tip: Gebruik de 10 beschermende factoren

Gebruik de 10 beschermende of preventieve factoren van het kind als uitgangspunt bij het plan van aanpak. Deze factoren dragen bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Ze bieden tegenwicht aan problemen zoals armoede of schoolverzuim. Het is daarom belangrijk deze factoren te versterken, naast het verkleinen van risico's. 

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

Foto Marielle  Balledux

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies