Preventief jeugdbeleid

Stap 2: Naar welk maatschappelijk resultaat streven we?

De cijfers en de analyse uit stap 1 maken de behoeften van uw inwoners zichtbaar. Deze dienen als uitgangspunt voor het formuleren van maatschappelijke doelen of resultaten voor het preventief jeugdbeleid. 

Voorbeeld:

  • Gemeente X streeft naar een gezonde jeugd (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 40 procent van de jeugd in wijk B een gezonde leefstijl hanteert. En 60 procent een ongezonde leefstijl (probleem).     
  • Gemeente X wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 50 procent van de jongeren in wijk B een startkwalificatie behaalt. En 50 procent niet (probleem).

Dit zijn gezamenlijke ambities van alle belanghebbende partijen waaronder inwoners en partners. Formuleer deze ambities zo concreet mogelijk en meetbaar naar maatschappelijk resultaat.

Voorbeeld:

  • Over 4 jaar hanteert 50 procent uit wijk B een gezonde leefstijl. 
  • Over 2 jaar heeft 70 procent van de jongeren in wijk B een kwalificatie voor werk of vervolgopleiding behaald.

Tip: Continu in gesprek

Formuleer het maatschappelijk resultaat samen met de inwoners, voorzieningen en maatschappelijke partners. Hiermee creëert u commitment. Maak tussentijds de balans op en kijk samen wat extra nodig is.

Vragen?

Marielle Balledux is contactpersoon.

Foto Marielle  Balledux

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies