Preventief jeugdbeleid

Stap 2: Naar welk maatschappelijk resultaat streeft u?

De cijfers en de analyse uit stap 1 maken de behoeften van uw inwoners zichtbaar. Die behoeften zijn het uitgangspunt voor het formuleren van maatschappelijke doelen of resultaten voor het preventief jeugdbeleid.

Voorbeeld:

  • Gemeente X streeft naar een gezonde jeugd (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 40 procent van de jeugd in wijk B een gezonde leefstijl hanteert. 60 procent heeft een ongezonde leefstijl (probleem).     
  • Gemeente X wil dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen (gewenste situatie). Uit cijfers blijkt dat 50 procent van de jongeren in wijk B een startkwalificatie behaalt. 50 procent haalt geen startkwalificatie (probleem).

Dit zijn gezamenlijke ambities van alle belanghebbende partijen, waaronder inwoners en partners. Formuleer deze ambities zo concreet mogelijk en meetbaar naar maatschappelijk resultaat.

Voorbeeld:

  • Over vier jaar hanteert 50 procent van de jeugd in wijk B een gezonde leefstijl. 
  • Over twee jaar behaalt 70 procent van de jongeren in wijk B een kwalificatie voor werk of vervolgopleiding.

Tip: Continu in gesprek

Formuleer het maatschappelijk resultaat samen met de inwoners, voorzieningen en maatschappelijke partners. Hiermee creëert u commitment. Maak tussentijds de balans op en kijk samen wat extra nodig is.

Vragen?

Deniz Ince is contactpersoon.

Foto Deniz  Ince

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies